Giải Bài 13 Trang 74 Sgk Toán 8 Tập 1 3 Trang 74 Toán 8 Tập 1

Cho hình thang cân(ABCD ,,(AB//CD), ,E) là giao điểm của hai đường chéo. Chứng minh rằng(EA = EB,, EC = ED.)

Đang xem: Bài 13 trang 74 sgk toán 8 tập 1

*

Do(ABCD) là hình thang cân nên: (AD = BC) (AC = BD) (widehat{C} = widehat{D})Xét hai tam giác(ADC) và(BCD,) ta có: (AD = BC)(giả thiết) (AC = BD)(giả thiết) (DC)cạnh chungNên(ΔADC = ΔBCD) (c.c.c)(Rightarrow widehat{ACD} = widehat{BDC})(cặp góc tương ứng)Do đó tam giác(ECD) cân tại(E,) nên(EC = ED)Ta lại có:(AC = BD) suy ra(EA = EB)

Lưu ý: Ngoài cách chứng minh(ΔADC = ΔBCD) (c.c.c) ta còn có thể chứng minh(ΔADC = ΔBCD) (c.g.c) như sau:(AD = BC, ,, widehat{C} = widehat{D}, ,, DC)chung

 

*

Tham khảo lời giải các bài tập Bài 3: Hình thang cân khác • Giải bài 11 trang 74 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Tính độ dài các cạnh… • Giải bài 12 trang 74 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Cho hình thang… • Giải bài 13 trang 74 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Cho hình thang… • Giải bài 14 trang 75 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Đố. Trong các tứ… • Giải bài 15 trang 75 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Cho tam giác(ABC)…

Xem thêm: Khám Phá Tuổi 1980 Cung Gì ? Tử Vi Tuổi Canh Thân (1980) Nam, Nữ

Mục lục Giải bài tập SGK Toán 8 theo chương •Chương 1: Phép nhân và phép chia đa thức – Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác – Hình học 8 •Chương 2: Phân thức đại số – Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác – Hình học 8 •Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn – Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng – Hình học 8 •Chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn – Đại số 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều – Hình học 8
• Giải bài 11 trang 74 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài 12 trang 74 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài 13 trang 74 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài 14 trang 75 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài 15 trang 75 – SGK Toán lớp 8 tập 1

Xem thêm: N-Word Là Gì – If You Truly Knew What The N

Chương 1: Phép nhân và phép chia đa thức Chương 1: Tứ giác Chương 2: Phân thức đại số Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn Chương 3: Tam giác đồng dạng Chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: bài tập tổng hợp