Giải Bài 45 Trang 20 Sgk Toán 8 Tập 1, Tìm X, Biết:, Giải Bài 45 Trang 20 Sgk Toán 8 Tập 1

a)(2 – 25x^2 = 0)(Leftrightarrow (sqrt{2})^2 – (5x)^2 = 0)(Leftrightarrow (sqrt{2} – 5x)(sqrt{2} + 5x ) = 0)(Rightarrow leftb)(x^2 – x + dfrac{1}{4} = 0)(Leftrightarrow x^2 – 2.x. dfrac{1}{2} + left(dfrac{1}{2}
ight)^2 = 0)(Leftrightarrow left(x – dfrac{1}{2}
ight)^2 = 0)(Leftrightarrow x – dfrac{1}{2} = 0)(Leftrightarrow x = dfrac{1}{2})

Lưu ý:(A.B = 0 Leftrightarrow left

Đang xem: Bài 45 trang 20 sgk toán 8 tập 1

Xem video bài giảng và làm thêm bài luyện tập về bài học này ở đây để học tốt hơn.

*

Tham khảo lời giải các bài tập Bài 7: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức khác • Giải bài 43 trang 20 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Phân tích các đa thức… • Giải bài 44 trang 20 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Phân tích các đa thức… • Giải bài 45 trang 20 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Tìm(x,)biết:a)&nbs… • Giải bài 46 trang 20 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Tính nhanh:a)(73^2 -…
Mục lục Giải bài tập SGK Toán 8 theo chương •Chương 1: Phép nhân và phép chia đa thức – Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác – Hình học 8 •Chương 2: Phân thức đại số – Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác – Hình học 8 •Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn – Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng – Hình học 8 •Chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn – Đại số 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều – Hình học 8
Bài trước Bài sau
Giúp bạn học giỏi tiếng Anh
Giải bài tập SGK Toán 8
Bài 7: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức
• Giải bài 43 trang 20 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài 44 trang 20 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài 45 trang 20 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài 46 trang 20 – SGK Toán lớp 8 tập 1
Giải bài tập SGK Toán 8
Chương 1: Phép nhân và phép chia đa thức Chương 1: Tứ giác Chương 2: Phân thức đại số Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn Chương 3: Tam giác đồng dạng Chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều
Giải bài tập SGK Toán 8
Giải bài tập SGK Toán 8 Tập 1 Giải bài tập SGK Toán 8 Tập 2
+ Mở rộng xem đầy đủ
Giải bài tập các lớp
Giải bài tập Lớp 3
Giải bài tập Lớp 4
Giải bài tập Lớp 5
Giải bài tập Lớp 6
Giải bài tập Lớp 7

Xem thêm: Hệ Trục Tọa Độ – Hình Học 10 Bài 4:

Giải bài tập Lớp 8
Giải bài tập Lớp 9
Giải bài tập Lớp 10
Giải bài tập Lớp 11
Giải bài tập Lớp 12
Giải bài tập các môn
Giải bài tập Môn Toán
Giải bài tập Soạn Văn
Giải bài tập Môn Vật Lý
Giải bài tập Môn Hóa Học
Giải bài tập Môn Lịch Sử
Giải bài tập Môn Địa Lý
Giải bài tập Môn Sinh Học
Giải bài tập Môn GDCD
Giải bài tập Môn Tiếng Anh
Học tiếng Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9

Xem thêm: Sân Si Là Gì ? Những Ý Nghĩa Của Sân Si Làm Cách Nào Để Bớt Tính Sân Si

Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: bài tập tổng hợp