#5 Dạng Bài Tập So Sánh Hơn, So Sánh Hơn (Comparative) Trong Tiếng Anh

So sánh hơn là một điểm ngữ pháp quan trọng nằm trong cấu trúc so sánh (còn có so sánh nhất, so sánh ngang bằng) của tiếng Anh, mà mọi người dù ở bất kì level cũng cần phải nắm rõ.

Nguyên nhân nằm ở tần suất xuất hiện rất thường xuyên trong giao tiếp ở cuộc sống hằng ngày cũng như trong môi trường học thuật (IELTS, TOEIC,…). Trong bài viết ngày hôm nay, Tự học IELTS sẽ giúp bạn tổng kiến thức về so sánh hơn (comparison) cũng như một số bài tập để giúp bạn thực hành.

Đang xem: Bài tập so sánh hơn

A.Tổng quan về so sánh hơn (Comparison)

1. Định nghĩa so sánh hơn (comparison)

So sánh hai hay nhiều đối tượng với nhau dựa trên một hay một vài tiêu chí và trong đó có một bên nhỉnh hơn thì chúng ta sẽ sử dụng phép so sánh hơn.

Xem thêm: Nhạc Võ Đăng Khoa Là Ai ? Tiểu Sử, Sự Nghiệp Và Đời Tư Nam Diễn Viên

Bảng tính từ so sánh hơn và trạng từ bất quy tắc

Nguyên mẫuSo sánh hơn
far farther /further
bad worse
badly worse
many more
much more
little less
good better
well better

B.Bài tập so sánh hơn (comparison exercises)

1. Bài tập so sánh hơn của tính từ ngắn và tính từ dài

Are cats ………… (intelligent) than dogs?.She is…………… (young) than John.Canada is far ………… (large) than Vietnam.My garden is a lot ………………. (colourful) than this park.She is …………… (quiet) than her sister.My Geography class is ……………. (boring) than my Math class.My bedroom is …………. (big) than yours.The weather this autumn is even ……………… (bad) than last autumn.These flowers are ……………… (beautiful) than those.A holiday by the mountains is ……………….(good) than a holiday in the sea.

2. Đáp án bài tập về so sánh hơn

More intelligentYoungerLargerMore colourfulQuieterMore boringBiggerWorseMore beautifulbetter

Tóm lại, cấu trúc so sánh hơn giúp bạn làm nổi bật một đối tượng so với đối tượng còn lại dựa trên cùng một đặc điểm. Cùng với so sánh bằng và so sánh nhất, so sánh hơn được sử dụng rất nhiều trong giao tiếp trong môi trường tiếng Anh nên các bạn cần phải nắm rất rõ cách sử dụng cũng như các lưu ý liên quan. Hy vọng Tự học IELTS đã mang lại một kiến thức bổ ích cho các bạn. Chúc các bạn học tập tốt nhé!

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách In Văn Bản Excel Nhanh, Đơn Giản Nhất, Cách In File Excel Trên Một Trang Giấy A4

*

Cộng đồng sonlavn.com – Chia sẻ tài liệu, kinh nghiệm ôn luyện thi IELTS. Tham gia ngay Group Tự Học IELTS 8.0

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: bài tập tổng hợp