” Ban Giám Đốc Tiếng Anh Là Gì, Ban Giám Đốc In English

Ban giám đốc là gì?

Ban giám đốc là một nhóm các cá nhân do cổ đông, chủ tịch công ty thành lập nên để quản lý hoạt động doanh nghiệp và đại diện thực hiện các công việc cần thiết theo quy định của pháp luật và điều lệ hoạt động của doanh nghiệp.

Đang xem: Ban giám đốc tiếng anh là gì

Ban giám đốc là một cơ cấu tổ chức không nhất thiết phải có trong doanh nghiệp. Nếu cổ đông, chủ tịch công ty thấy việc lập ban giám đốc là cần thiết thì lựa chọn các cá nhân có đủ tiêu chuẩn và ra quyết định thành lập.

Mục đích chính của việc thành lập ban giám đốc là đảm bảo quản lý hoạt động của doanh nghiệp vì lợi ích tốt nhất của các cổ đông, chủ tịch công ty. Do đó, thành viên ban giám đốc phải có kỹ năng quản lý tốt và có hiểu biết về luật doanh nghiệp.

*

Ban giám đốc tiếng Anh là gì?

Ban giám đốc tiếng Anh là Board of Directors.

Ngoài ra, ban giám đốc tiếng Anh còn có nghĩa là Directorate, Managemnt.

Ban giám đốc tiếng Anh còn được định nghĩa như sau:

The Board of Directors is a group of individuals formed by shareholders, the company’s president to manage the business operations and representatives to perform the necessary work in accordance with the law and the charter of business.

The board of directors is an organizational structure that is not necessarily in the business. If shareholders, the company president find it necessary to set up a board of directors, then select qualified individuals and make an establishment decision.

The Board of Directors is a group of individuals formed by shareholders, the company’s president to manage the business operations and representatives to perform the necessary work in accordance with the law and the charter of business operations. Karma.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Draft Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích Draft Là Gì

The main purpose of establishing a board of directors is to ensure the management of operations of the business for the best interests of the shareholders, the company president. Therefore, members of the board of directors must have good management skills and an understanding of corporate law.

Các chức danh liên quan đến ban giám đốc tiếng Anh là gì?

Trong doanh nghiệp, có nhiều chức danh có sự ảnh hưởng, liên quan đến ban giám đốc trong hoạt động quản lý, kinh doanh sản xuất của doanh nghiệp. Các chức danh này trong tiếng Anh có nghĩa như sau:

– Giám đốc – Manager;

– Phó giám đốc – Vice president;

– Hội đồng quản trị – Administrative Council;

– Cổ đông – Share holder;

– Người sáng lập – Founder;

– Chủ tịch – President/ Chairman;

– Phó chủ tịch – Vice president;

– Trưởng phòng – Department manager;

– Trưởng bộ phận – Section manager/ Head of division;

– Tổng giám đốc – General manager.

*

Một số ví dụ câu nói thường dùng từ ban giám đốc tiếng Anh là gì?

Trong giao tiếp công sở, chúng ta thường xuyên nhắc đến ban giám đốc để giải quyết các công việc công ty hoặc nhắc cho nhau những điều cần lưu ý. Một số ví dụ câu nói thường dùng từ ban giám đốc tiếng Anh như:

– Nếu có vấn đề gì các em có thể gặp ban giám đốc tại phòng B203 – If you have any problem, you can meet the board of directors at room B203.

– Các em cần xin ý kiến của ban giám đốc trước khi thực hiện công việc này – You need to consult the board of directors before doing this work.

– Ban giám đốc của công ty gồm giám đốc kinh doanh, giám đốc tài chính, giám đốc nhân sự, giám đốc marketing – The company’s board of directors includes a business director, finance director, human resources director, and marketing director.

– Ban giám đốc có chức năng quản lý, giám sát hoạt động của nhân viên công ty nên mọi người cần chú ý lời nói và hành động của mình – The Board of Directors has the function of managing and monitoring the activities of the company’s employees, so everyone should pay attention to their words and actions.

Xem thêm: Cách Lưu Văn Bản Trong Word 2003, 2007, 2010, 2013, Hướng Dẫn Mở Và Lưu Văn Bản Word

 – Ban giám đốc có thể bị thay thế bởi Hội đồng quản trị bất kỳ lúc nào trừ khi Điều lệ của công ty quy định khác – The Board of Directors may be replaced by the Board of Directors at any time unless otherwise prescribed by the company’s charter.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: tin tổng hợp