Giải Bài 7: Biến Đổi Đơn Giản Biểu Thức Chứa Căn Thức Bậc Hai

*

Trả lời câu hỏi 1 Bài 6 trang 24 SGK Toán 9 Tập 1

Giải Trả lời câu hỏi Bài 6 trang 24 SGK Toán 9 Tập 1. Với

Xem chi tiết

Đang xem: Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai

*

Trả lời câu hỏi 2 Bài 6 trang 25 SGK Toán 9 Tập 1

Giải Trả lời câu hỏi Bài 6 trang 25 SGK Toán 9 Tập 1. Rút gọn biểu thức

Xem chi tiết

*

Trả lời câu hỏi 3 Bài 6 trang 25 SGK Toán 9 Tập 1

Trả lời câu hỏi 3 Bài 6 trang 25 SGK Toán 9 Tập 1. Đưa thừa số ra ngoài dấu căn..

Xem chi tiết

*

Trả lời câu hỏi 4 Bài 6 trang 26 SGK Toán 9 Tập 1

Giải Trả lời câu hỏi Bài 6 trang 26 SGK Toán 9 Tập 1. Đưa thừa số vào trong dấu căn

Xem chi tiết

*

Bài 43 trang 27 SGK Toán 9 tập 1

Giải bài 43 trang 27 SGK Toán 9 tập 1. Viết các số hoặc biểu thức dấu căn thành dạng tích rồi đưa thừa số ra ngoài dấu căn:

Xem chi tiết

*

Bài 44 trang 27 sgk Toán 9 – tập 1

Giải bài 44 trang 27 SGK Toán 9 tập 1. Đưa thừa số vào trong dấu căn:

Xem chi tiết

*

Bài 45 trang 27 sgk Toán 9 – tập 1

Giải bài 45 trang 27 SGK Toán 9 tập 1. So sánh các số đã cho.

Xem chi tiết

*

Bài 46 trang 27 sgk Toán 9 – tập 1

Giải bài 46 trang 27 SGK Toán 9 tập 1. Rút gọn các biểu thức sau:

Xem chi tiết

*

Bài 47 trang 27 sgk Toán 9 – tập 1

Giải bài 47 trang 27 SGK Toán 9 tập 1. Rút gọn…

Xem chi tiết

Xem thêm: Lục Vân Tiên Gặp Nạn (Nguyễn Đình Chiểu), Lục Vân Tiên Gặp Nạn

*

Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 1 – Bài 6 – Chương 1 – Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 1 – Bài 6 – Chương 1 – Đại số 9

Xem chi tiết

*

Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 2 – Bài 6 – Chương 1 – Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 2 – Bài 6 – Chương 1 – Đại số 9

Xem chi tiết

*

Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 3 – Bài 6 – Chương 1 – Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 3 – Bài 6 – Chương 1 – Đại số 9

Xem chi tiết

*

Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 4 – Bài 6 – Chương 1 – Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 4 – Bài 6 – Chương 1 – Đại số 9

Xem chi tiết

*

Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 5 – Bài 6 – Chương 1 – Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 5 – Bài 6 – Chương 1 – Đại số 9

Xem chi tiết

*
*

Liên hệ | Chính sách

*

Hỏi bài

Xem thêm: Cách Chuyển Tiền Từ Paypal Sang Momo, Tài Khoản Ngân Hàng, Rút Tiền

*

Đăng ký để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép sonlavn.com gửi các thông báo đến bạn để nhận được các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: bài tập tổng hợp