Cấu Trúc Và Cách Dùng By The Time Là Gì & Cách Sử Dụng Trong Tiếng Anh

Để chỉ thời gian trong Tiếng Anh, người ta sử dụng một cụm từ rất hay: By the time. Để có thể sử dụng chính xác và biết cách phân biệt By the time với Until và When, bạn không nên bỏ qua bài chia sẻ dưới đây của TOPICA Native nhé!

Download Trọn bộ Ebook ngữ pháp dành cho người mới bắt đầu

Mục Lục

2. Cách dùng của “By the time”By the time với thì hiện tại đơn3. Phân biệt “By the time” với When/Until

1. “By the time” là gì?

“By the time” thiết lập một điểm cuối hoặc phạm vi kết thúc. Nó được sử dụng trong các cấu trúc mà người nói muốn nói rằng điều gì đó đã xảy ra (hoặc sẽ xảy ra) không muộn hơn thời gian quy định. Bạn có thể coi nó “”By the time Joe was 10 he was driving the family car.Joe trong trường hợp này có thể đã học lái xe đạp hoặc máy kéo trước khi 10 tuổi, nhưng khi lên 10 tuổi, anh đã có kỹ năng lái chiếc ô tô của gia đình.

Đang xem: By the time là gì

“By the time Frank was 16 he was already robbing banks.Frank có lẽ bắt đầu ăn trộm kẹo của trẻ nhỏ khi còn nhỏ hơn nhiều và rất giỏi trong việc thực hiện tất cả các loại trộm cướp đến nỗi anh ta đã tốt nghiệp để cướp ngân hàng và làm như vậy vào năm 16 tuổi.

Lưu ý:

Thành ngữ ‘by time he / she / it is ‘thường được dùng để chỉ ra điều gì đó bất thường về ai đó hoặc điều gì đó, thường là họ đang làm điều gì đó ở độ tuổi trẻ hơn bình thường một cách bất thường.

Ý nghĩa thực tế là người đó đang thực hiện hoạt động cụ thể ở độ tuổi được đề cập (thường tính bằng năm), nhưng ngụ ý là họ có thể đã học hoặc học kỹ năng đó ở độ tuổi trẻ hơn để có kỹ năng như bây giờ.

Để kiểm tra trình độ sử dụng và vốn từ vựng của bạn đến đây. Làm bài Test từ vựng sau đây ngay:

2. Cách dùng của “By the time”

By the time với thì hiện tại đơn

Công thức by the time đi với thì hiện tại đơn:

By the time + S1 + V1 (hiện tại đơn), S2 + V2 (tương lai đơn/ tương lai hoàn thành).

Cụ thể:

Với động từ tobe

By the time + S1 + is/am/are +…., S2 + will + V2(dạng nguyên thể không to)

By the time + S1 + is/am/are +…., S2 + will have + V2(ed/ dạng PII)

Với động từ thường

By the time + S1 + V1 (số ít thêm s/es), S2 + will + V2(dạng nguyên thể không to)

By the time + S1 + V1 (số ít thêm s/es), + will have + V2(ed/ dạng PII)

Để test trình độ và cải thiện kỹ năng Tiếng Anh bài bản để đáp ứng nhu cầu công việc như viết Email, thuyết trình,…Bạn có thể tham khảo khóa học Tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm tại TOPICA Native để được trao đổi trực tiếp cùng giảng viên bản xứ.

By the time với thì quá khứ đơn

By the time + S1 + V1 (quá khứ đơn), S2 + V2 (quá khứ hoàn thành).

Cụ thể:

+ Với động từ tobe

By the time + S1 + was/were +…., S2 + had + V2(ed/ dạng PII)

+ Với động từ thường

By the time + S1 + V1 (ed/ dạng PI), S2 + had + V2(ed/ dạng PII)

Ví dụ:

By the time Mai went to Lan’s home, she had gone to school.

(Khi Mai đến nhà Lan hì cô ấy đã đi đến trường rồi)

She had got married by the time he came back.

(Cô ấy đã láy chồng trước khi anh ấy trở về.)

3. Phân biệt “By the time” với When/Until

Phân biệt “By the time” với “When”

Phân biệt BY THE TIME WHEN
CÁCH DÙNG By the time (có thể trước và đến thời điểm X) là cụm giới từ được theo sau bởi một mệnh đề

(1) liên quan đến một khung thời gian, để xem tiến trình hoặc hoàn thành của hoạt động trong mệnh đề chính;

(2) bao gồm một hoạt động có thời lượng và điểm kết thúc .

When (ở thời điểm X) là một giới từ được theo sau bởi một mệnh đề

(1) liên quan đến một thời điểm để xem tiến trình hoặc sự hoàn thành của hoạt động trong mệnh đề chính;

(2) bao gồm một hoạt động có thời lượng tương đối ngắn hoặc không có tầm quan trọng.

TƯƠNG LAI ĐƠN The sun will be setting by the time I get home.

*
The sun will be setting when I get home.

*
TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH The sun will have set by the time I get home.

*
The sun will have set when I get home.

*
HIỆN TẠI ĐƠN The sun has already set by the time I get home everyday. The sun sets when I get home. (this time of year)
QUÁ KHỨ ĐƠN The sun had already set by the time I got home. (một hoặc nhiều sự kiện) The sun had already set when I got home. (một hoặc nhiều sự kiện)

*

Hãy chú ý sử dụng các giới từ chỉ thời gian thật chính xác

Phân biệt “Until” với “By”

UNTIL BY THE TIME
CÁCH DÙNG Until đánh dấu điểm kết thúc của một hoạt động hoặc trạng thái liên tục: “Hoạt động đã xảy ra cho đến thời điểm này.”

Until biểu thị một khoảng thời gian (từ X đến Y). Thời gian bắt đầu thường không được xuất hiện nhưng có thể hiểu được từ ngữ cảnh.

*

Thời điểm cuối của quá trình bò — từ khoảng 6 tháng đến 18 tháng.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Chuyển Bộ Nhớ Máy Sang Thẻ Nhớ Máy Sang Thẻ Nhớ Và Ngược Lại

By the time đánh dấu điểm kết thúc cho sự xuất hiện của một hoạt động: Hoạt động đã xảy ra trước đó nhưng không muộn hơn thời gian X.”

Thời gian bắt đầu và thời gian diễn ra chính xác không quan trọng. Điểm kết thúc mới quan trọng

*

Thời điểm mới nhất bắt đầu tập đi — 18 tháng.

VÍ DỤ She did not walk, until she was 18 months old = Until she was 18 months old, she did not walk. She hadn’t walked, by the time she was 18 months old. = By the time she was 18 months, she was walking.
CÁCH THỂ HIỆN KHÁC She crawled (bò) for 6 months.

She crawled from 6 mos. to 18 mos.

She started walking at 18 months.

She started walking sometime before 18 mos. of age.

She was walking no later than 18 months of age.

She was walking within 18 months of age.

Kiểm tra trình độ ngay để tìm đúng lộ trình học Tiếng Anh thông minh, hiệu quả cho riêng mình!

*

4. Bài tập

Chọn đáp án đúng cho các câu sau.

1. By the time Luna ______ her studies, she ______ in Hanoi for 4 years.

A.finished – had been B. finished – has been C. finishes – had been D. finished – will have been

2. By the time I arrived home, my sister (leave)________.

A. left B. had left C. leaves D. will have left

3. By the time she gets home, her daughter _____ in bed.

A. will be B. am being C. am D.would be

4. _____ 2020, I will have been working for K.M company for 10 years.

A. By the time B. When C. In D. By

5. By the time the director ______ to the office, you will have completed this assignment.

Xem thêm: Nhắc Lại Và Bổ Sung Các Khái Niệm Về Hàm Số, Giáo Án Đại Số Lớp 9 Tiết 18:

A. will come B. came C. has come D. comes

*

Đáp án:

ABAAD

Hy vọng bài viết trên đã cung cấp cho bạn những kiến thức thú vị và bổ ích về cách sử dụng By the time. Ngoài ra, đừng bỏ lỡ cơ hội chinh phục hàng ngàn từ vựng và ngữ pháp từ cơ bản đến nâng cao cùng TOPICA Native thông qua phương pháp học nhanh – nhớ lâu ngay tại đây nhé!

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: tin tổng hợp