Các Trường Hợp Đồng Dạng Của Tam Giác Đồng Dạng Thỏa Điều Kiện Gì?

*

Trả lời câu hỏi Bài 8 trang 81 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời câu hỏi Bài 8 trang 81 SGK Toán 8 Tập 2. Hãy chỉ ra các cặp tam giác đồng dạng trong hình 47.

Đang xem: Các trường hợp đồng dạng của tam giác

Xem chi tiết

*

Bài 46 trang 84 – Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Giải bài 46 trang 84 SGK Toán 8 tập 2. Trên hình 50, hãy chỉ ra các tam giác đồng dạng. Viết các tam giác này theo thứ tự đỉnh tương ứng và giải thích vì sao chúng đồng dạng?

Xem chi tiết

*

Bài 47 trang 84 – Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Giải bài 47 trang 84 SGK Toán 8 tập 2. Tam giác ABC có độ dài các cạnh là 3cm, 4cm, 5cm. Tam giác A”B”C” đồng dạng với tam giác ABC và có diện tích là 54

Xem chi tiết

*

Bài 48 trang 84 – Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Giải bài 48 trang 84 SGK Toán 8 tập 2. Bóng của một cột điện trên mặt đất có độ dài là 4.5m. Cùng thời điểm đó, một thanh sắt cao 2,1m cắm vuông góc với mặt đất có bóng dài 0,6m.

Xem thêm: Lý Thuyết Gdcd 10: Bài 13 Gdcd 10 Bài 13: Công Dân Với Cộng Đồng

Xem chi tiết

*

Bài 49 trang 84 – Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Giải bài 49 trang 84 SGK Toán 8 tập 2. Ở hình 51, tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH

Xem chi tiết

*

Bài 50 trang 84 – Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Giải bài 50 trang 84 SGK Toán 8 tập 2. Bóng của một ống khói nhà máy trên mặt đất có độ dài 36,9m. Cùng thời điểm đó, một thanh sắt cao 2,1 m cắm vuông góc với mặt đất có bóng dài 1,62m.

Xem chi tiết

*

Bài 51 trang 84 – Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Giải bài 51 trang 84 SGK Toán 8 tập 2. Chân đường cao AH của tam giác vuông ABC chia cạnh huyền BC thành hai đoạn có độ dài 25cm và 36cm. Tính chu vi và diện tích của tam giác vuông đó(h.53)

Xem chi tiết

*

Bài 52 trang 85 – Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Giải bài 52 trang 85 SGK Toán 8 tập 2. Cho một tam giác vuông, trong đó có cạnh huyền dài 20cm và một cạnh góc vuông dài 12cm. Tính độ dài hình chiếu cạnh góc vuông kia trên cạnh huyền.

Xem thêm: Trọn Bộ Sơ Đồ Tư Duy Toán 12 Chương 1 Đại Số, Sơ Đồ Tư Duy Toán 12 Chương 1 Đại Số

Xem chi tiết

*
*

Liên hệ | Chính sách

*

Hỏi bài

*

Đăng ký để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép sonlavn.com gửi các thông báo đến bạn để nhận được các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: bài tập tổng hợp