Cách Tính Cước Vận Chuyển Theo Định Mức 588, Cách Tính Vận Chuyển Đất Thông Tư 10/2019/Tt

Cách tính vận chuyển đất Thông tư 10/2019/TT-BXD nên áp dụng mã AM hay mã AB khi tính giá cước. Vận chuyển trong cự ly

Tính vận chuyển đất Thông tư 10/2019/TT-BXD theo mã AM hay AB

Vận chuyển đất theo mã AB tập định mức TT 10/2019/TT-BXD

Công tác vận chuyển đất, đá theo mã AB

– Định mức vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ tính cho 1m3 đất nguyên thổ đo tại nơi đào đã tính đến hệ số nở rời của đất.

Đang xem: Cách tính cước vận chuyển theo định mức 588

– Định mức vận chuyển đá nổ mìn bằng ôtô tự đổ tính cho 1m3 đá nguyên khai đo tại nơi đào đã tính đến hệ số nở rời của đá.

– Định mức vận chuyển đất, đá được định mức cho các cự ly ≤ 300m; ≤ 500m; ≤ 700m; ≤ 1000m và loại phương tiện vận chuyển.

Xem thêm: Cách Tính Cước Vận Chuyển Xe Tải Đường Bộ Tại Việt Nam Hiện Nay

– Trường hợp cự ly vận chuyển đất, đá từ nơi đào đến nơi đổ > 1000m thì áp dụng định mức vận chuyển ở cự ly ≤ 1000m và định mức vận chuyển 1000m tiếp theo như sau:

* Định mức vận chuyển với cự ly L ≤ 5Km = Đm1 + Đm2x(L-1)

* Định mức vận chuyển với cự ly L > 5Km = Đm1 + Đm2x(L-1) + Đm3x(L-5)

– Việc áp dụng định mức vận chuyển theo tải trọng của phương tiện vận chuyển phải phù hợp với dây chuyền công nghệ thi công đào, khối lượng cần vận chuyển và điều kiện thi công.

2. Vận chuyển đất theo mã AM tập định mức TT 10/2019/TT-BXD

– Định mức dự toán vận chuyển các loại vật liệu và cấu kiện xây dựng bằng ô tô tự đổ, ô tô vận tải thùng phù hợp với tính chất và đặc điểm của nhóm, loại vật liệu và cấu kiện xây dựng, cự ly, tải trọng phương tiện vận chuyển và được tính trên phương tiện vận chuyển và không bao gồm chi phí bốc, xếp lên và xuống phương tiện vận chuyển.

Xem thêm: Vẽ Sơ Đồ Tư Duy Mỹ Thuật 8 Về Thời Lê, Sơ Đồ Tư Duy : Mĩ Thuật Thời Lê

– Định mức vận chuyển đất, đá bằng ôtô tự đổ tính cho 1m3 đất, đá đo trên ôtô vận chuyển.

– Định mức dự toán vận chuyển được quy định cho các cự ly của đường loại 3 (L-theo quy định hiện hành về phân loại đường). Trường hợp vận chuyển trên các loại đường khác được điều chỉnh hệ số theo bảng sau:

Loại đường (Li) L1 L2 L3 L4 L5 L6
Hệ số điều chỉnh (ki) k1=0,57 k2=0,68 k3=1,00 k4=1,35 k5=2,10 k6=2,5

– Công tác vận chuyển vật liệu và cấu kiện xây dựng bằng ô tô được định mức cho các phạm vi vận chuyển ≤1km, ≤10km và ngoài 10km, được áp dụng như sau:

+ Vận chuyển trong phạm vi: L ≤ 1km = Đm1xki

+ Vận chuyển phạm vi: L ≤ 10km = Đm1xki + Đm2xxki

+ Vận chuyển với cự ly L > 10km = Đm1xki+Đm2xxki+ Đm3 xxki

*

tính vận chuyển đất theo Thông tư 10/2019/TT-BXD

So sánh Cách tính vận chuyển đất Thông tư 10/2019/TT-BXD theo mã AM hay AB

Điểm khác nhau giữa vận chuyển theo mã AB và mã AM khi tính vận chuyển đất chính là:

Mã AB chỉ sử dụng ô tô tự đổ để vận chuyển đất nguyên thổ và đá nguyên khai

Mã AM thì sử dụng cả ô tô tự đổ và ô tô vận tải thùng vận chuyển đất đá rời đã đo trên ô tô

Các vị trị to màu đỏ chính là sự khác biết chính khi áp dụng vận chuyển bằng mã AB hay mã AM. Các bạn lập dự toán xây dựn cần chú ý để áp dụng cho đúng và chính xác

GIÁO TRÌNH lập dự toán theo Thông tư 10/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Hotline: 0965635638

Khóa học gồm 7 video + Giáo trình chi tiết

Tổng quan về khóa học

Video 1. Tổng quan về các nghị định cần áp dụng, Ứng dụng phần mềm lập dự toán xây dựng https://youtu.be/8myH5TBIDR8 Video 2. Nhập liệu Tiên Lượng ( Bóc khối lượng Dự toán ) https://youtu.be/kkavZK2ulTk Video 3. Điều chỉnh giá Vật liệu + Xác định cước vận chuyển https://youtu.be/XRqu8FK1Sbo

Video 4: Xác định giá nhân công

Video 5: Tính giá ca máy

Video 6: Xác Định giá Dự Toán – Dự Thầu

Video 7: Xác định Tổng mức đầu tư

Chi tiết các buổi xem tại đây

1. Thông tư 10/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng . Ban hành tập định mức dự toán xây dựng công trình gồm: Phần Xây dựng, Lắp đặt, Khảo sát, Sữa chữa, Thí nghiệm vật liệu

Thay thế Tập định mức cũ gồm:

định mức 1776, 1777, 1129, 1149,1169

2. Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng. Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng

3. Thông tư 11/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng. Ban hành định mức ca máy và thiết bị thi công xây dựng

4. Thông tư 09/TT-BXD của Bộ Xây dựng. Xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí cho 5 loại công trình gồm:

a, Công trình dân dụng

b, Công trình hạ tầng kỹ thuật

c, Công trình công nghiệp

d, Công trình giao thông

e, Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn ( công trình thủy lợi )

5. Thông tư 16/TT-BXD của Bộ Xây dựng. Hướng dẫn xác định tổng mức đầu tư xây dựng

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Chuyển file