Cách Viết Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Dự Bị Chuyển Chính Thức Cuối Năm 2021

Bản kiểm điểm đảng viên dự bị năm 2019 với những hướng dẫn chi tiết về cách viết bản kiểm điểm được dùng khá phổ biến hiện nay. Đối với mỗi đảng viên thì bản kiểm điểm đảng viên là một trong những giấy tờ và nhiệm vụ không thể thiếu nhằm để cho các đảng viên tự nhìn nhận lại bản thân một năm qua đã làm được và chưa làm được những gì để từ đó phát huy những mặt mạnh và khắc phục những mặt hạn chế.

Đang xem: Cách viết bản kiểm điểm đảng viên dự bị chuyển chính thức

Mời các bạn cùng tham khảo mẫu bản kiểm điểm đảng viên dự bị mà chúng tôi chia sẻ dưới đây nhé!

Mẫu bản kiểm điểm đảng viên dự bị mới nhất

Xem và download mẫu bản kiểm điểm đảng viên tốt nhất 2019 với cách viết bản kiểm điểm đảng viên dự bị dưới đây

Yêu cầu Đảng viên:

Làm bản kiểm điểm cá nhân theo đúng mẫu mới.Đánh máy – (Đảng viên làm bản kiểm điểm không sao chép của nhau).Nộp 2 bản và nhận xét đảng viên nơi cư trú.

*
*

 Đảng viên tự nhận mức xếp loại một trong 4 mức sau

Xếp loại chất lượng Đảng viên:
Mức 1: Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.Mức 2: Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ.Mức 3: Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành nhiệm vụ.Mức 4: Đảng viên vi phạm tư cách hoặc không hoàn thành nhiệm vụ.
Xếp loại chất lượng cán bộ, công chức (gồm 4 mức) đối với chi bộ cơ quan và các chi bộ trường học:
Hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ.Hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ.Hoàn thành chức trách, nhiệm vụ.Chưa hoàn thành chức trách, nhiệm vụ.

Hướng dẫn viết bản kiểm điểm đảng viên dự bị

* Đối với Đảng viên không giữ chức vụ lãnh đạo quản lý.

– Về tư tưởng chính trị: Sự trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; việc chấp hành, bảo vệ, tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, quan điểm và chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; ý thức, trách nhiệm và thái độ trong đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, phai nhạt lý tưởng cách mạng; tinh thần học tập nâng cao trình độ, hiểu biết và nâng cao trình độ của bản thân.

– Về phẩm chất đạo đức, lối sống: Kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tinh thần đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa các nhân, lối sống thực dụng, nối không đi đôi với làm; đấu tranh với những biểu hiện vô cảm, quan liêu, hách dịch, nhũng nhiễu, gây phiền hà nhân dân; việc giữ gìn đạo đức lối sống và phát huy tính tiền phong, gương mẫu, trách nhiệm nêu gương của người đảng viên; việc chấp hành quy định về những điều đảng viên không được làm; tính trung thực khách quan trong tự phê bình, phê bình và xây dựng đoàn kết nội bộ.

– Về thực hiện chức trách và nhiệm vụ được giao: Tinh thần trách nhiệm, kết quả và mức độ hoàn thành, chức trách và nhiệm vụ được giao; ý thức xây dựng tổ chức đảng, chính quyền các tổ chức chính trị – xã hội ở địa phương, cơ quan đơn vị.

Xem thêm: Tổng Hợp Cách Bỏ Áo Thun Nửa Trong Nửa Ngoài Nữ Chuẩn Trends 2019

– Về ý thức tổ chức kỷ luật: Việc chấp hành sự phân công của tổ chức; ý thức chấp hành quy chế, quy định, nội quy của cơ quan, đơn vị và nơi cư trú; tinh thần cầu thị, lắng nge, tiếp thu và tự sữa chữa khuyết điểm sau tự phê bình và phê bình; việc thực hiện chế độ sinh hoạt Đảng.

– Khuyết điểm:

Bản thân còn yếu trong công tác tự phê bình và phê bình, chưa mạnh dạn đấu tranh.

Sắp xếp công việc chưa được khoa học, xử lý công việc còn chậm.

Nhiều lúc chưa xử lý dức khoát và quyết đoán công việc trong nhiều lĩnh vực khác.

– Biện pháp khắc phục khuyết điểm:

Không ngừng học hỏi, trau dồi kiến thức để nâng cao trình độ nhận thức, đặc biệt là nhận thức về Đảng, tiếp thu những kinh nghiệm quý báu từ đồng nghiệp, thực hiện trên tinh thần dân chủ, gần gũi nhân dân, học tập từ nhân dân.

Tôi tự nhận thấy có đủ điều kiện trở thành đảng viên chính thức. Đề nghị chi bộ xét, báo cáo cấp uỷ cấp trên quyết định công nhận là đảng viên chính thức.

Xem thêm: Huỳnh Khánh Vy,Cô Gái Mặt Đẹp Không Góc Chết Khiến Phan Mạnh Quỳnh Muốn Cưới

Tôi xin hứa luôn phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ đảng viên, xứng đáng là đảng viên tốt của Đảng.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Chuyển file