Bài 11: Chính Sách Dân Số Và Giải Quyết Việc Làm, Giải Bài Tập Giáo Dục Công Dân 11

1. Chính sách dân số

a) Tình hình dân số nước ta

– Nước ta có quy mô dân số lớn, tốc độ tăng nhanh, kết quả giảm sinh chưa thật vững chắc, mật độ cao, phân bố chưa hợp lý.

Đang xem: Chính sách dân số và giải quyết việc làm

*

Dân số nước ta phân bố chưa hợp lí.

b) Mục tiêu và phương hướng cơ bản để thực hiện chính sách dân số

– Mục tiêu:Tiếp tục giảm tốc độ gia tăng dân số, ổn định qui mô, cơ cấu và phân bố dân số, nâng cao chất lượng dân số nhằm phát triển nguồn nhân lực cho đất nước.

– Phương hướng cơ bản:

+ Tăng cường công tác lãnh đạo và quản lí, tổ chức tốt bộ máy làm công tác dân số từ TW đến cơ sở, tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, các ngành.

+ Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục với nội dung thích hợp, hình thức đa dạng với nội dung rộng rãi các chủ trương, biện pháp KHHGĐ.

+ Nâng cao sự hiểu biết của người dân về vai trò của gia đình, bình đẳng giới, sức khoẻ sinh sản, nhằm nâng cao chất lượng dân số về thể chất, trí tuệ, tinh thần.

+ Nhà nước đầu tư đúng mức, tranh thủ các nguồn lực trong và ngoài nước; thực hiện xh hoá công tác dân số, tạo điêù kiện để mọi gia đình, cá nhân tự nguyện tham gia chính sách dân số.

*

Thành tựu công tác dân số – kế hoạch hóa gia đình tại Việt Nam.

48389
48390

2. Chính sách giải quyết việc làm

a) Tình hình việc làm ở nước ta hiện nay

-Tỉ lệ thất nghiệp ngày càng cao.

*

-Thu nhập thấp.

-Chất lượng nguồn nhân lực thấp.

-Số sinh viêntốt nghiệp ra trường có việc làm ít.

*

Số lượng sinh viên ra trường thất nghiệp ngày càng nhiều.

Xem thêm: Khái Niệm Enzyme Là Gì ? Tại Sao Chúng Quan Trọng? Tại Sao Chúng Quan Trọng

– Dòng di chuyển lao động từ nông thôn về thành thị kiếm việc làm ngày càng tăng.

b) Mục tiêu và phương hướng cơ bản của chính sách giải quyết việc làm

– Mục tiêu: Tập trung sức giải quyết việc làm ở cả thành thị và nông thôn, phát triển nguồn nhân lực, mở rộng thị trường lao động, giảm tỉ lệ thất nghiệp và tăng tỉ lệ người lđ đã qua đào tạo nghề.

– Phương hướng cơ bản:

+ Thúc đẩy phát triển sx và dịch vụ, (KKcác thành phần KT, các nhà đầu tư trong, ngoài nước sx, kinh doanh có hiệu quả, tạo ra nhiều việc làm cho người lđ.

+ KK làm giàu theo PL, tự do hành nghề, khôi phục, phát triển các ngành nghề truyền thống, đẩy mạnh phong trào lập nghiệp của thanh niên.

+ đẩy mạnh XK lao động, đặc biệt lđ qua đào tạo, lđ nông nghiệp, nhằm giải quyết y/c trước mắt và lâu dài, tăng thu nhập cho người lđ.

+ Sử dụng có hiệu quả nguồn vốn trong chương trình mục tiêu quốc gia để giải quyết việc làm, cải thiện điều kiệnviệc làm cho người lao động.

48402

3. Trách nhiệm của công dân đối với chính sách dân số và giải quyết việc làm

– Chấp hành chính sách dân số.

– Chấp hành chính sáchgiải quyết việc làm và pháp luậtvề lao động.

*

– Động viên người thân trong gia đình và những người khác cùng chấp hành, đấu tranh chống hành vi vi phạm chính sách dân sốvà giải quyết việc làm.

– Có ý chí vươn lên nắm bắt khoa học kĩ thuật tiên tiến, định hướng nghề nghiệp đúng đắn để tích cực, chủ động tìm việc làm, tăng thu nhập bản thân và gia đình, góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của đất nước.

Xem thêm: Sinh Năm 2021 Mệnh Gì – Năm 2021 Mệnh Gì, Tuổi Con Gì

– Thiếu việc làm là một trong những nguyên nhân dẫn đến tệ nạn xã hộido vậy tự tạo việc làm có thu nhập hợp pháp là biện pháp hữu hiệu để phòng chống các tệ nạn xã hội.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: bài tập tổng hợp