Cho Các Phát Biểu Sau – : (A) Từ Xenlulozơ Sản Xuất Được Tơ Visco

Lời giải:

Chọn đáp án B. a) sai vì quy tắc cộng có thể áp dụng cho nhiều tập hợp. b) sai vì chưa biết

*

có bao nhiêu phần tử.

Đang xem: Cho các phát biểu sau

Xem thêm: Vốn Oda Là Gì Ưu Nhược Điểm, Ưu Và Nhược Điểm Của Vốn Oda

Xem thêm: Giải Thích Qa Qc Trong Xây Dựng Là Gì ? Qc Là Gì? Qs Là Gì? Trong Công Ty Họ Làm Những Việc Gì

Nếu số phần tử của

*

là số lớn hơn

*

thì đây là mệnh đề sai. c) Sai vì Số hoán vị của một tập hợp có

*

phần tử là

*

d) Sai vì Khi lấy

*

phần tử của tập hợp

*

*

phần tử và sắp xếp chúng theo một thứ tự ta được chỉnh hợp chập

*

của

*

phần tử của

*

e) Sai vì Số các tổ hợp chập

*

của một tập hợp có

*

phần tử với

*

*

. f) Sai vì

*
*

6 mệnh đề sai.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: bài tập tổng hợp