Sinh Học 10 Bài 18: Chu Kì Tế Bào Và Quá Trình Nguyên Phân, Chủ Đề: Chu Kì Tế Bào Và Sự Phân Bào

Chu kì tế bào là trình tự nhất định các sự kiện mà tế bào trải qua và lặp lại giữa các lần nguyên phân liên tiếp mang tính chất chu kì.Chu kì tế bào gồm kì trung gian và quá trình nguyên phân. Kì trung gian chiếm phần lớn chu kì tế bàoKì trung gian gồm 3 pha: G1, S, G2Diễn biến các pha:G1: tế bào tổng hợp các chất cần thiết cho sự phân bào.S: Pha nhân đôi ADN và NSTG2: Tổng hợp tất cả những gì còn lại cần cho quá trình phân bào.

Đang xem: Chu kì tế bào

*

Thời gian và tốc độ phân chia tế bào ở các bộ phận khác nhau trên cùng một cơ thể là rất khác nhau để đảm bảo sự sinh trưởng và phát triển bình thường của cơ thể.

Điều hoà chu kì tế bào:

Điểm điều hoà chu kì tế bào (R) là điểm kiểm soát mà tại đó sẽ cho phép chu kì tế bào tiếp tục hay dừng lại.Các điểm điều hoà chu kì tế bào sẽ kiểm soát thời gian và tốc độ phân chia của tế bào.Điểm R, xuất hiện ở pha G1 và G2 của kì trung gian.Nếu vượt qua điểm kiểm soát R thì tế bào tiếp tục chu kì, nếu không vượt qua R thì tế bào sẽ đi vào quá trình biệt hoá.Nếu các cơ chế điều khiển phân bào bị hỏng, trục trặc, cơ thể có thể bị lâm bệnh.Ví dụ: Bệnh ung thư. Là hiện tượng các tế bào phân chia mất kiểm soát; các tế bào này di chuyển khắp cơ thể gọi là di căn.

Xem thêm: Fpt Play – Fpt Telecom

Các kì

Hình ảnh NST

Những diễn biến cơ bản

Kì đầu

*

Kì giữa

*

Kì sau

*

Kì cuối

*
NST kép đóng xoắn và co ngắn có hình thái rõ rệtMỗi NST có hai nhiễm sắc tử gắn với nhau ở tâm động.Thoi phân bào được hình thành, dài ra và đẩy hai trung tử về 2 cực của tế bàoHạch nhân dần dần biến mất
NST đóng xoắn cực đạiNST kép xếp thành hành ở mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào

Từng NST kép tách nhau ở tâm động thành 2 NST đơn phân li về 2 cực của tế bào.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Chuyển Tiền Bidv Online Cụ Thể Nhất, Chuyển Tiền Internet Banking Bidv

Các NST đơn duỗi xoắn dài ra ở dạng sợi mảnh dần thành nhiễm sắc chất.Màng nhân và hạch nhân dần được hình thành.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: tin tổng hợp