Giải Cùng Em Học Toán Lớp 5 Tập 1, Giải Bài Tập Cùng Em Học Toán Lớp 5

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 51 – Tiết 1. Luyện tập chung – Tuần 15 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Toán lớp 5 tập 1

*

Bài khác

Bài 1

Đặt tính rồi tính

(eqalign{& 62,9:17 cr & 9:5 cr & 2,24:0,56 cr & 0,51:0,5 cr} )

Phương pháp giải:

Áp dụng các quy tắc về phép chia số thập phân.

Đang xem: Cùng em học toán lớp 5

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Tính:

a) (95,22:left( {6,9 – 5,7}
ight) = ldots )

b) (23,7 – 2,1 imes 4,8 = ldots )

Phương pháp giải:

– Biểu thức có chứa dấu ngoặc thì ta tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

– Biểu thức có phép nhân và phép trừ thì ta thực hiện phép nhân trước, phép trừ sau.

Lời giải chi tiết:

a)

(eqalign{& 95,22:left( {6,9 – 5,7}
ight) cr & = 95,22:1,2 cr & = 79,35 cr} )

b)

(eqalign{& 23,7 – 2,1 imes 4,8 cr & = 23,7 – 10,08 cr & = 13,62 cr} )

Bài 3

Tìm (x):

a) (x imes 0,8 = 1,2 imes 4,5)

b) (45,54:x = 18:5)

Phương pháp giải:

– Tính giá trị vế phải.

– Xác định vị trí của x rồi tìm x theo các quy tắc:

+ Muốn tìm thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số đã biết.

Xem thêm: Bài Tập Tính Giá Trị Biểu Thức, Chuyên Đề: Tính Giá Trị Của Biểu Thức

+ Muốn tìm số chia ta lấy số bị chia chia cho thương.

Lời giải chi tiết:

a)

(eqalign{& x imes 0,8 = 1,2 imes 4,5 cr & x imes 0,8 = 5,4 cr & x = 5,4:0,8 cr & x = 6,75 cr} )

b)

(eqalign{& 45,54:x = 18:5 cr & 45,54:x = 3,6 cr & ,,,,,,,,,,,,,,,,,x = 45,54:3,6 cr & ,,,,,,,,,,,,,,,,,x = 12,65 cr} )

Bài 4

Biết 36l dầu cân nặng 27kg. Một can chứa dầy cân nặng 10,5kg. Hỏi trong can đó chứa bao nhiêu lít dầu, biết rằng cái can rỗng cân nặng 1,5kg ?

Phương pháp giải:

– Tính cân nặng của 1 lít dầu ta lấy cân nặng của 36 lít dầu chia cho 36.

– Tính cân nặng của số dầu trong can ta lấy cân nặng của cái can chứa dầu trừ đi cân nặng của can rỗng.

Xem thêm: Shipping Instruction ( Si Là Gì, Khi Nào Cần Submit Si (Shipping Instruction)

– Tính số lít dầu có trong can ta lấy cân nặng của số dầu trong can chia cho cân nặng của 1 lít dầu.

Lời giải chi tiết:

1 lít dầu cân nặng số ki-lô-gam là:

27 : 36 = 0,75 (kg)

Số dầu trong can cân nặng số ki-lô-gam là:

10,5 – 1,5 = 9 (kg)

Trong can có chứa số lít dầu là:

9 : 0,75 = 12 (lít)

Đáp số: 12 lít. 

sonlavn.com.sonlavn.come.Vn

*

Bình luận
Bình chọn:
3.5 trên 11 phiếu

Bài tiếp theo

*

Bài liên quan
Giải Cùng em học Toán lớp 5 tập 1 – trang 52, 53 – Tuần 15 – Tiết 2

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 52, 53 – Tiết 2. Tỉ số phần trăm. Giải toán về tỉ số phần trăm – Tuần 15 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Toán lớp 5 tập 1

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 5 – Xem ngay
Báo lỗi – Góp ý
×Báo lỗi góp ý
Vấn đề em gặp phải là gì ?

Sai chính tả Giải khó hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp sonlavn.com.sonlavn.come.Vn

Gửi góp ýHủy bỏ

*

*

Tuần 1
Tuần 2
Tuần 3
Tuần 4
Tuần 5
Tuần 6
Tuần 7
Tuần 8
Tuần 9
Tuần 10
Tuần 11
Tuần 12
Tuần 13
Tuần 14
Tuần 15
Tuần 16
Tuần 17
Tuần 18
Tuần 19
Tuần 20
Tuần 21
Tuần 22
Tuần 23
Tuần 24
Tuần 25
Tuần 26
Tuần 27
Tuần 28
Tuần 29
Tuần 30
Tuần 31
Tuần 32
Tuần 33
Tuần 34
Tuần 35
×Báo lỗi

Cảm ơn bạn đã sử dụng sonlavn.com.sonlavn.come.Vn.Đội ngũ giáo viên cần cải thiện điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: bài tập tổng hợp