Khái Niệm Và Các Quy Định Về Hợp Đồng Cung Ứng Dịch Vụ Là Gì ?

Cung ứng dịch vụ thương mại là việc một bên (sau đây gọi là bên cung ứng dịch vụ) có nghĩa vụ thực hiện dịch vụ cho một bên khác và nhận thanh toán;…

CUNG ỨNG DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐƯỢC QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO?

Kiến thức của bạn:

Cung ứng dịch vụ thương mại được quy định như thế nào?

Kiến thức của Luật sư:

Căn cứ pháp luật:

 Nội dung tư vấn

Cung ứng dịch vụ là hoạt động thương mại, theo đó một bên (sau đây gọi là bên cung ứng dịch vụ) có nghĩa vụ thực hiện dịch vụ cho một bên khác và nhận thanh toán; bên sử dụng dịch vụ (sau đây gọi là khách hàng) có nghĩa vụ thanh toán cho bên cung ứng dịch vụ và sử dụng dịch vụ theo thỏa thuận.

Đang xem: Cung ứng dịch vụ là gì

1. Chủ thể trong hoạt động cung ứng dịch vụ thương mại

– Chủ thể tham gia quan hệ cung ứng dịch vụ thương mại gồm bên cung ứng dịch vụ và bên sử dụng dịch vụ.

– Bên cung ứng dịch vụ bắt buộc phải là thương nhân, có đăng kí kinh doanh để cung cấp dịch vụ thương mại theo quy định của pháp luật.

– Bên sử dụng dịch vụ thương mại có thể là thương nhân, có thể không phải thương nhân, có nhu cầu sử dụng dịch vụ thương mại của bên cung ứng dịch vụ.

2. Đối tượng hướng tới của các bên tham gia quan hệ cung ứng dịch vụ thương mại

– Đối tượng hướng tới của các bên tham gia quan hệ cung ứng dịch vụ là dịch vụ. Cụ thể là việc thực hiện công việc theo yêu cầu của bên sử dụng dịch vụ như ủy thác mua bán hàng hóa,…

– Bên cung ứng dịch vụ bằng khả năng của mình phải thực hiện công việc mà bên sử dụng dịch vụ yêu cầu.

– Bên sử dụng dịch vụ được hưởng những lợi ích từ việc thực hiện dịch vụ của bên cung ứng dịch vụ mang lại.

Xem thêm: Mai Thu Huyền – : Hé Lộ Chuyện Đời Tư Của Nữ Diễn Viên

*

Cung ứng dịch vụ thương mại

3. Mục đích của các bên tham gia quan hệ cung ứng dịch vụ thương mại

Mỗi bên tham gia quan hệ cung ứng dịch vụ thương mại lại có những mục đích khác nhau:

– Bên sử dụng dịch vụ: Bên sử dụng dịch vụ hướng tới mục tiêu nhằm thỏa mãn nhu cầu của mình về dịch vụ, được hưởng những lợi ích nhất định từ việc thực hiện dịch vụ của người cung ứng dịch vụ mang lại.

– Bên cung ứng dịch vụ thương mại: kiếm một khoản thù lao hoặc lợi nhuận phát sinh từ việc thực hiện công việc cụ thể theo yêu cầu của bên sử dụng dịch vụ.

4. Hình thức của cung ứng dịch vụ thương mại

Quan hệ cung ứng dịch vụ thương mại được xác lập dưới hình thức hợp đồng- hợp đồng cung ứng dịch vụ. Theo đó, hợp đồng cung ứng dịch vụ có thể được thể hiện bằng lời nói, văn bản hoặc được xác lập bằng hành vi cụ thể.

– Trong trường hợp, pháp luật có yêu cầu Hợp đồng cung ứng dịch vụ phải được xác lập dưới hình thức văn bản thì phải tuân theo quy định đó.

Xem thêm: Sinh Năm 1972 Mệnh Gì ? Xem Tử Vi Tuổi Nhâm Tý Nữ Mạng Sinh Năm 1972

– Người cung ứng dịch vụ thương mại có thể sử dụng hình thức ” hợp đồng theo mẫu” để ký kết hợp đồng với người sử dụng dịch vụ. Hợp đồng theo mẫu có hạn chế là: trong trường hợp có vi phạm xảy ra, người sử dụng dịch vụ hay rơi vào vụ trí yếu thế hơn người cung ứng dịch vụ. bên cạnh đó nó cũng có một số thuận lợi, nhất là đối với một số dịch vụ đặc biệt

Bạn có thể tham khảo thêm một số bài viết sau:

sonlavn.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: cung hoàng đạo