Chuyên Ngành Quản Lý Và Cung Ứng Thuốc Là Gì, Bài Thi : 1 Quản Lý Cung Ứng Thuốc Flashcards

Mục tiêu bài giảng: Cung ứng thuốc giúp học viên nắm được vai trò và mô hình của hoạt động cung ứng thuốc/cộng đồng; trình bày được nội dung của các hoạt động cung ứng thuốc, trình bày được mô hình và các chỉ tiêu đánh giá hoạt động cung ứng thuốc, phân tích được nhu cầu và các PP xác định nhu cầu thuốc. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

Đang xem: Cung ứng thuốc là gì

*

CUNG ỨNG THUỐCMục tiêu:­ Nắm được vai trò và mô hình của hoạt động cung ứng thuốc/cộng đồng­ Trình bày được nội dung của các hoạt động cung ứng thuốc­ Trình bày được mô hình và các chỉ tiêu đánh giá hoạt động cung ứng T­ Phân tích được nhu cầu và các PP xác định nhu cầu thuốcTLTK:1. BG của Bộ môn2. Quản lý và kinh tế dược, Bộ Y tế­ NXB Y học, 20073. Kinh tế dược, ĐH Dược HN,20014. web:www.dav.gov.vn, www.moh.gov, www.chinhphu.vn 1. Cung ứng thuốc và YN của việc cung ứng thuốc trong cộng đồng­ Cung ứng thuốc là hoạt động rộng, là quá trình đưa thuốc từ nơi SX đến tận người sử dụng.­ Cung ứng T là 1 chu trình khép kín, từ việc: lựa chọn T, mua sắm T, phân phối T đến việc hướng dẫn sử dụng T. Mỗi bước trong chu trình đều có vai trò quan trọng và tạo tiền đề cho các bước tiếp theo. Chu trình cung ứng thuựa chọn thuốc ược thể hiện trên sơ đồ: L ốc quốc gia đ Thông tin ­ Mô hình bệnh Công tật HD sử Khoa học nghệ ­ Phác đồ điều trị Mua bán dụng ­ Ngân sách Kinh tế Phân phối1. Cung ứng thuốc và YN của việc cung ứng thuốc trong cộng đồng Lựa chọn thuốc: Dựa vào các căn cứ (5) ­ Mô hình bệnh tật, mô hình tử vong toàn quốc ­ Các phác đồ điều trị chuẩn đã xây dựng ­ Kinh phí quốc gia ­ Khả năng chi trả của người bệnh ­ Dự đoán tình hình bệnh tật trong kỳ tới ­ Có thể tham khảo DM thuốc của WHO, của một số quốc gia có mô hình bệnh tật, điều kiện kinh tế,… tương đồng Mua sắm thuốc (4) ­ Xác định nhu cầu về số lượng, chủng loại ­ Lựa chọn phương thức cung ứng, đấu thầu ­ Ký kết các hợp đồng mua bán ­ Thanh toán tiền và kiểm nhận thuốc1. Cung ứng thuốc và YN của việc cung ứng thuốc trong cộng đồng Phân phối thuốc (4) ­ Cung cấp thông tin về thuốc cho BN và các phần tử trung gian (BV, các kênh phân phối,…) ­ Tồn trữ thuốc ­ Vận chuyển, giao nhận thuốc đến các kênh phân phối ­ Thanh, quyết toán tiền thuốc Hướng dẫn sử dụng thuốc (4) ­ Bán thuốc OTC, hướng dẫn sử dụng ­ Kê đơn, bán thuốc, hướng dẫn sử dụng ­ Các hoạt động giáo dục truyền thông về sử dụng thuốc an toàn, hợp lý ­ Theo dõi ADR của thuốc1. Cung ứng thuốc và YN của việc cung ứng thuốc trong cộng đồng­ Thuốc đóng vai trò hết sức quan trọng trong công tác BVSK nhân dân. Đảng và Nhà nước thường xuyên quan tâm tới việc bảo đảm cung cấp thuốc cho nhân dân. ­ Cung ứng thuốc nhằm đảm bảo thực hiện 2 mục tiêu lớn của Chính sách thuốc Quốc gia Việt Nam: + Cung cấp thuốc cho nhu cầu CSSK của toàn dân đầy đủ, kịp thời các loại thuốc có hiệu lực, chất lượng tốt, giá cả hợp lý + Việc sử dụng thuốc phải đảm bảo an toàn, hợp lý, hiệu quả ­ Tổng giá trị tiền thuốc sử dụng/10 ­ Nhu cầu thuốc/11,13 ­ Chi tiêu tiền thuốc bình quân trên đầu người/191. Cung ứng thuốc và YN của việc cung ứng thuốc trong cộng đồngNhằm đảm bảo sự công bằng trong cung ứng thuốc, vai trò của Nhà nước trong việc đưa ra các qui định là rất quan trọng:­ Đảm bảo bằng chính sách thuốc quốc gia việc cung ứng thuốc thiết yếu cho nhân dân­ Cấp kinh phí mua thuốc cho công tác phòng dịch, các bệnh xã hội, sinh đẻ có kế hoạch và cấp cứu chấn thương­ Cấp kinh phí mua thuốc phòng chống sốt rét, phòng chống bướu cổ, …­ Trợ cấp tiền thuốc chữa bệnh cho nhân dân vùng cao, miền núi, vùng sâu, vùng xa­ Trợ cấp trực tiếp cho các đối tượng được hưởng chính sách XH 2. Mô hình hoạt động cung ứng thuốc. I. Tổng quát Mở đầu Qui mô Kế hoạch II. Lựa chọn Mua gì ? Mua bao nhiêu ? III. Thu mua Giới Phương pháp Lựa chọn cơ Bảo đảm Tài Sản xuấtthiệu thu mua sở cung ứng chất lượng chính hay mua IV. Phân phối Kiểm tra Giới thiệu Bốc dỡ Tồn trữ Phân phối danh mục V. Sử dụng Kê đơn Cấp phát Sử dụng của bệnh nhân VI. Quản lý Tổ chức Giảm chi phí An ninh Đào tạo3. Nội dung của các hoạt động thực hiện kế hoạch cung ứng thuốc.3.1. Tổng quát.­ Mở đầu: + Thực trạng tình hình cung ứng thuốc của vùng, quốc gia. + Mục tiêu cần đạt được.­ Qui mô cung ứng thuốc: được xác định dựa trên 3 yếu tố: + Phạm vi. + Thành phần tham gia. + Các chức năng của kế hoạch.­ Kế hoạch cung ứng thuốc có 6 bước cơ bản: + Thiết lập một đội hình có tổ chức kế hoạch. + Xác định những mục tiêu và đối tượng của khu vực dịch vụ SK + Xác định những điểm quan trọng hơn để phát triển chương trình. + Mô tả thực trạng tổ chức và nguồn cung cấp sẵn có. + Xác nhận những sự thiếu hụt.3. Nội dung của các hoạt động thực hiện kế hoạch cung ứng thuốc. 3.2. Lựa chọn thuốc.* Lựa chọn thuốc (Mua thuốc gì?) + Tính quan trọng của lựa chọn thuốc? + Thuốc như thế nào nên được lựa chọn ? + Qui trình lựa chọn thuốc ?* Dự đoán nhu cầu thuốc (Mua bao nhiêu ?).­ Nguyên tắc chung: + Chọn số lượng thuốc tối thiểu để điều trị những bệnh quan trọng nhất được xác định dựa trên cơ sở dịch tễ học của tần số mục tiêu. + Chỉ chọn thuốc được gọi tên đúng danh pháp. + Chỉ chọn dạng liều cần thiết. + Hoàn thiện DM thuốc có hệ thống và làm cho chúng đồng nhất 3. Nội dung của các hoạt động thực hiện kế hoạch cung ứng thuốc. 3.2. Lựa chọn thuốc.* Dự đoán nhu cầu thuốc (Mua bao nhiêu ?).­ Nguyên tắc chung: ­ Ba phương pháp để xác định nhu cầu thuốc: + PP thống kê dựa trên sử dụng thuốc thực tế + PP dựa trên cơ sở quản lý các dịch vụ y tế + PP dựa trên mô hình bệnh tật và phác đồ điều trị3. Nội dung của các hoạt động thực hiện kế hoạch cung ứng thuốc.3.3. Thu mua, tìm kiếm.3.3.1. Giới thiệu về thu mua, tìm kiếm.Phần lớn những quyết định và hoạt động tìm kiếm thuốc, số lượng, giá cả, chất lượng và đóng gói đều diễn ra trong giai đoạn này.­ Ba nguồn tìm kiếm là: mua bán, biếu tặng và sản xuất.­ Các bước trong quá trình tìm kiếm:+ Xem xét lại danh mục thuốc đã lựa chọn.+ Xác định số lượng cần thiết.+ Cân bằng giữa nhu cầu và khả năng tài chính.+ Lựa chọn phương pháp thu mua.+ Giới hạn và lựa chọn cơ sở cung ứng.+ Xác định rõ điều khoản hợp đồng. + Thanh toán.+ Theo dõi những khâu quan trọng. + Phân phối thuốc.+ Tiếp nhận và kiểm tra thuốc. + Thu thập t.tin từ tiêu dùng.3. Nội dung của các hoạt động thực hiện kế hoạch cung ứng thuốc.3.3. Thu mua, tìm kiếm.3.3.2. Phương pháp thu mua và các điều khoản.­ Phương pháp mua bán: + PP đấu thầu rộng rãi. + Phương pháp chỉ định thầu. + PP thoả thuận giá cả trực tiếp. + Phương pháp trực tiếp. ­ Điều khoản hợp đồng. + Điều khoản thương mại. + Đặc tính sản phẩm. + Giá cả. + Bảo đảm tài chính. + Điều khoản thanh toán. + Thời hạn giao nhận hàng. + Tiêu chuẩn chất lượng. + Cung cấp tác quyền. + Danh pháp và nhãn hiệu.­ Giám sát tình hình thực hiện hợp đồng: Sau những điều khoản đặc biệt đã được thoả thuận trước với từng nhà cung cấp riêng lẻ thì đơn vị thu mua tiếp tục theo dõi q.trình thực hiện hợp đồng qua 3. Nội dung của các hoạt động thực hiện kế hoạch cung ứng thuốc.3.3. Thu mua, tìm kiếm.3.3.3.Lựa chọn nhà cung ứng thuốc.Muốn lựa chọn đúng nhà cung ứng thì đầu tiên phải x.định đúng nguồn cung ứng, độ tin cậy của các nhà cung ứng, giới hạn nhà cung ứng.* Nguồn cung ứng.­ Nguồn cơ bản: + Sản phẩm của doanh nghiệp nhà nước.

Xem thêm: Khóa Học Anh Văn Cơ Bản 1 » Học Tiếng Anh Miễn Phí, Học Tiếng

Xem thêm: Sinh Ngày 20 8 Là Cung Gì ? Người Sinh 20 Tháng 8 Là Cung Hoàng Đạo Gì

+ Sản phẩm của các nhà sản xuất địa phương. + Sản phẩm của các doanh nghiệp nước ngoài.­ Nguồn thứ hai. + Quà biếu từ những chương trình giúp đỡ song phương, của các tổ chức quốc tế, các tổ chức từ thiện. + Nguồn do dịch vụ thu mua quốc tế. + Nguồn do nhà xuất khẩu độc lập.3. Nội dung của các hoạt động thực hiện kế hoạch cung ứng thuốc.3.3. Thu mua, tìm kiếm.3.3.3.Lựa chọn nhà cung ứng thuốc.* Giới hạn nhà cung ứng . Thực tiễn nhiều năm cho thấy một chương trình tìm kiếm thu mua thuốc có thể có tới 100 ­ 150 nhà cung ứng tham gia, nhưng chỉ có khoảng 10% nhà cung ứng này chiếm 80% các hợp đồng. Đó là những nhà cung ứng có giá rẻ, cung cấp những thuốc chủ yếu và cuối cùng là trong các trường hợp khẩn cấp.* Độ tin cậy của nhà cung ứng: Xác định độ tin cậy của nhà cung ứng là một nhiệm vụ cần thiết của đội ngũ nhân viên thu mua có kinh nghiệm. Do vậy đội ngũ nhân viên thu mua phải phát triển một hệ thống để xác định độ tin cậy về nhà cung ứng, cụ thể là: + Đánh giá các nhà cung ứng mới. + Theo dõi thực hiện của nhà cung ứng. + Chấm điểm nhà cung ứng.3.3. Thu mua, tìm kiếm.3.3.4. Đảm bảo chất lượng thuốc:­ Chất lượng thuốc được thể hiện: + Tiêu chuẩn chất lượng theo các tài liệu chuyên ngành. + Hồ sơ lô của sản phẩm­ Các yếu tố để xác định chất lượng thuốc:+ Nhà máy sản xuất. + Qui trình sản xuất.+ Thiết bị và bảo quản, bảo dưỡng. + Hoạt chất.+ Sự kiểm tra công thức chất lượng thuốc. + Tá dược.+ Đóng gói ngay, đóng gói bên ngoài, điều kiện sắp xếp trên tàu, điều kiện cảng.+ Điều kiện vận chuyển, điều kiện nhà kho.+ Điều kiện tồn trữ, điều kiện phân phối.+ Sử dụng của bệnh nhân.3.3. Thu mua, tìm kiếm.3.3.5. Tài chính cung ứng thuốc.­ Chi phí cung ứng thuốc gồm: + Chi phí mua thuốc + Chi phí cho vận hành. + Chi phí cho sự p.triển hệ thống.­ Nhu cầu tài chính xác định thuộc chính phủ.­ Quĩ thay thế khác.3.3.6. Sản xuất hay mua:­ Để SX hay không phải x.định được: + Sản xuất cơ bản. + Sản xuất thứ yếu. + Vấn đề đóng gói.­ Lợi ích của sản phẩm nội địa : + Giảm chi phí thuốc đối với dịch vụ SK của người dân và ngân sách.+ Tiết kiệm ngoại tệ.+ Bảo đảm chất lượng. + Chủ động trong cung ứng.3.4. Phân phối (Distribution). Nhà sản xuất liên quốc gia Các cơ quan hỗ trợ quốc tế3.4.1. Giới thiệu vòng tròn p.phối: Nhà sản xuất ­ Hệ thống p.phối T khu vực Dịch vụ cung ứng nhà nước: ­ Đơn vị thu mua. cộng đồng chuẩn: ­ Đơn vị xuất khẩu. đường đi của thuốc Nhà bán buôn khu vực ­ Đơn vị kiểm tra danh mục. ­ Đơn vị tài chính. ­ Kho đường đi của thông tin thuốc. Các vùng: Nhà phân phối KV quốc gia ­ Kho thuốc ­ Bệnh viện ­ Kho thuốc. KV tỉnh, thành ­ Bệnh viện. Các cửa hàng ­ Trung tâm sức khoẻ dược phẩm KV huyện Nhân viên chăm sóc sức khoẻ cộng đồng KV cộng đồng Người sử dụng3.4. Phân phối (Distribution).3.4.1. Giới thiệu vòng tròn phân phối:­ Vòng tròn phân phối: Bốc rỡ khỏi cảng Thu mua thuốc Báo cáo sử dụng Tiếp nhận và kiểm tra Cấp phát tới người Kiểm tra danh mục bệnh Phân phối Tồn trữ Lệnh trưng thu, cung ứng3.4. Phân phối (Distribution).3.4.2. Kiểm tra danh mục:­ Kiểm tra DM để đảm bảo chắc chắn rằng các T cần thiết luôn có sẵn.­ Làm cơ sở cho thu mua tiếp theo.­ Thấy rõ được lợi ích và giá cả.3.4.3. Nhập khẩu và bốc dỡ:­ Qui trình bốc dỡ hàng : + Xác định thời điểm đến của tàu chở thuốc. + Xác định vị trí các tàu chở thuốc. + Thu nhận các tài liệu cần thiết để làm sạch cảng. + Phân phối hàng đến các nhà kho.3.4. Phân phối (Distribution).3.4.4. Tồn trữ ( Storage). Sự tồn trữ đầy đủ và sự phân phối thuốc đều đặn là rất quan trọng cho một sự hoạt động có hiệu quả một chương trình chăm sóc sức khoẻ cộng đồng. Kho thuốc và nhà phân phối nên được bố trí để có thể đáp ứng nhanh nhất và vận chuyển ít tốn kém nhất cho người sử dụng. Các yếu tố cần quan tâm bao gồm:­ Vị trí của nguồn cung cấp.­ Số lượng và vị trí của các cơ sở bán lẻ và lâm sàng.­ Đường vận chuyển từ nguồn đến cơ sở lâm sàng.­ Những yêu cầu của vận chuyển tàu.­ Những yếu tố cắt đường vận chuyển.­ Số lượng, loại và dung lượng của các cơ sở tồn trữ.­ Các phương tiện, điều kiện và đội ngũ nhân viên làm công tác tồn trữ.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: cung hoàng đạo