Lý Thuyết Địa 11 Bài 5 : Một Số Vấn Đề Của Châu Phi, Địa Lý 11 Bài 5: Một Số Vấn Đề Của Châu Phi

Dựa vào hình 5.1 và hiểu biết của bản thân, cho biết đặc điểm khí hậu, cảnh quan của châu Phi

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 20 SGK Địa lí 11

Xem lời giải

Dựa vào bảng 5.1 so sánh và nhận xét về các chỉ số dân số của châu Phi so với nhóm nước phát triển, nhóm nước đang phát triển và thế giới.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 20 SGK Địa lí 11

Xem lời giải

Dựa vào bảng 5.2 nhận xét tốc độ tăng GDP của một số nước ở châu Phi so với thế giới.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 22 SGK Địa lí 11

Xem lời giải

Bài 1 trang 23 sgk địa lý 11

Các nước châu Phi cần có giải pháp gì để khắc phục khó khăn trong quá trình khai thác, bảo vệ tự nhiên?

Xem lời giải

Bài 2 trang 23 sgk địa lý 11

Dựa vào bảng trang 23 SGK Địa lí 11, nhận xét về sự thay đổi tỉ lệ dân số châu Phi so với các châu lục khác.

Đang xem: địa 11 bài 5

Xem lời giải

Bài 3 trang 23 sgk địa lý 11

Hãy phân tích tác động của những vấn đề dân cư xã hội châu Phi tới sự phát triển kinh tế của châu lục này.

Xem thêm: Hệ Thống Pháp Luật Là Gì? Sơ Đồ Hệ Thống Văn Bản Pháp Luật Việt Nam

Xem lời giải

Dựa vào hình 5.3 cho biết: Mĩ La Tinh có những cảnh quan và tài nguyên khoảng sản gì ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 25 SGK Địa lí 11

Xem lời giải

Dựa vào bảng 5.3 nhận xét tỉ trọng thu nhập của các nhóm dân cư ở một số nước Mĩ La Tinh.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 25 SGK Địa lí 11

Xem lời giải

Dựa vào hình 5.4 hãy nhận xét tốc độ tăng GDP của Mĩ La Tinh trong giai đoạn 1985 – 2004

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 26 SGK Địa lí 11

Xem lời giải

Dựa vào bảng 5.4, cho biết đến năm 2004, những quốc gia nào ở Mĩ La tinh có tỉ lệ nợ nước ngoài cao (so với GDP)

Trả lời câu hỏi Bài 5 (tiết 2) trang 26 SGK Địa lí 11

Xem lời giải

Bài 1 trang 27 sgk địa lý 11

Vì sao các nước Mĩ La tinh có điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển kinh tế nhưng tỉ lệ người nghèo ở khu vực này vẫn cao?

Xem lời giải

Bài 2 trang 27 sgk địa lý 11

Dựa vào hình 5.4, lập bảng và nhận xét tốc độ tăng GDP của Mĩ La tinh trong giai đoạn 1985 -2004?

Xem lời giải

Bài 3 trang 27 sgk địa lý 11

Những nguyên nhân nào làm cho nền kinh tế các nước Mĩ La tinh phát triển không ổn định?

Xem lời giải

Hãy xác định trên bản đồ (hoặc Alat Địa lí thế giới) vị trí các quốc gia của khu vực Tây Nam Á

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 29 SGK Địa lí 11

Xem lời giải

Quan sát hình 5.7 hãy cho biết Trung Á có những quốc gia nào ? Vị trí địa lí và lãnh thổ của khu vực có đặc điểm gì ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 30 SGK Địa lí 11

Xem lời giải

Dựa vào hình 5.8 hãy tính lượng dầu thô chênh lệch giữa khai thác và tiêu dùng của từng khu vực.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 31 SGK Địa lí 11

Xem lời giải

Nhận xét về khả năng cung cấp dầu mỏ cho thế giới của khu vực Tây Nam Á.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 31 SGK Địa lí 11

Xem lời giải

Nhận xét về hậu quả của các cuộc chiến tranh

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 32 SGK Địa lí 11

Xem lời giải

Các vấn đề của khu vực Tây Nam Á

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 32 SGK Địa lí 11

Xem lời giải

Bài 1 trang 33 sgk địa lý 11

Tìm trong bảng trang 33 SGK Địa lí 11, các quốc gia lớn nhất, nhỏ nhất (về diện tích, dân số) ở từng khu vực và xác định vị trí địa lí, lãnh thổ của chúng trên bản đồ (hoặc Atlat Địa lí thế giới).

Xem thêm: Lời Bài Hát Đi Cùng Em Lyrics & Mp3 Ca Sĩ Minh Vương M4U Và Lemon Climb Và Acv

Xem lời giải

*
*

Liên hệ | Chính sách

*

Hỏi bài

*

Đăng ký để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép sonlavn.com gửi các thông báo đến bạn để nhận được các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: bài tập tổng hợp