Giải Toán 8 Bài 6: Diện Tích Đa Giác, Có Ví Dụ Chi Tiết, Cách Tính Diện Tích Đa Giác, Các Loại Đa Giác

*

Bài 37 trang 130 sgk toán lớp 8 tập 1

Giải bài 37 trang 130 SGK Toán 8 tập 1. Thực hiện các phép đo cần thiết( chính xác đến từng mm) để tính diện tích hình ABCDE (h.152)

Đang xem: Diện tích đa giác

*

Bài 38 trang 130 sgk toán lớp 8 tập 1

Giải bài 38 trang 130 SGK Toán 8 tập 1. Một con đường cắt một đám đất hình chữ nhật với các dữ liệu được cho trên hình 153

*

Bài 39 trang 131 sgk toán lớp 8 tập 1

Giải bài 39 trang 131 SGK Toán 8 tập 1. Thực hiện các phép vẽ và đo cần thiết để tính diện tích một đám đất có dạng như hình 154

*

Bài 40 trang 131 sgk toán lớp 8 tập 1

Giải bài 40 trang 131 SGK Toán 8 tập 1. Tính diện tích thực của hồ nước có sơ đồ là phần gạch sọc trên hình 155

Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 1 – Bài 6 – Chương 2 – Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 1 – Bài 6 – Chương 2 – Hình học 8

Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 2 – Bài 6 – Chương 2 – Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 2 – Bài 6 – Chương 2 – Hình học 8

Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 3 – Bài 6 – Chương 2 – Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 3 – Bài 6 – Chương 2 – Hình học 8

Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 4 – Bài 6 – Chương 2 – Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 4 – Bài 6 – Chương 2 – Hình học 8

Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 5 – Bài 6 – Chương 2 – Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 5 – Bài 6 – Chương 2 – Hình học 8

Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 6 – Bài 6 – Chương 2 – Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 6 – Bài 6 – Chương 2 – Hình học 8

Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 7 – Bài 6 – Chương 2 – Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 7 – Bài 6 – Chương 2 – Hình học 8

Xem thêm: Hướng Dẫn Chi Tiết Cách Chuyển Khoản Từ Thẻ Sang Thẻ Atm, Cách Chuyển Tiền Từ Thẻ Atm Này Sang Thẻ Atm Khác

Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 8 – Bài 6 – Chương 2 – Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 8 – Bài 6 – Chương 2 – Hình học 8

Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 9 – Bài 6 – Chương 2 – Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 9 – Bài 6 – Chương 2 – Hình học 8

Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 10 – Bài 6 – Chương 2 – Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 10 – Bài 6 – Chương 2 – Hình học 8

Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 11 – Bài 6 – Chương 2 – Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 11 – Bài 6 – Chương 2 – Hình học 8

Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 12 – Bài 6 – Chương 2 – Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 12 – Bài 6 – Chương 2 – Hình học 8

Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 13 – Bài 6 – Chương 2 – Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 13 – Bài 6 – Chương 2 – Hình học 8

Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 14 – Bài 6 – Chương 2 – Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 14 – Bài 6 – Chương 2 – Hình học 8

Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 15 – Bài 6 – Chương 2 – Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 15 – Bài 6 – Chương 2 – Hình học 8

*
*

Liên hệ | Chính sách

*

Gửi bài

Xem thêm: Tổng Hợp Từ A Đến Z Tên Các Loài Chim Phổ Biến Được Yêu Thích Nhất Ở Việt Nam

*

Đăng ký để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép sonlavn.com gửi các thông báo đến bạn để nhận được các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: bài tập tổng hợp