Giải Bài Tập Sgk Gdcd 11 Bài 1 1 Bài 1: Công Dân Với Sự Phát Triển Kinh Tế

Dân tộc Việt Nam là một dân tộc anh hùng, thông minh, sáng tạo, với lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước. Ngày nay, dân tộc ta đang đứng trước thách thức của cuộc đấu tranh chống đói nghèo, lạc hậu, khắc phục nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế so với các nước khác. Vì vậy chúng ta cần phải làm gì để góp phần thúc đẩy nền kinh tế đất nước phát triển? Câu trả lời chính là bài học ngày hôm nay mà sonlavn.com muốn giới thiệu đến các bạn.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

*

A. Kiến thức trọng tâm

I. Mở đầu bài học

II. Nội dung bài học

1. Sản xuất của cải vật chất.

Đang xem: Gdcd 11 bài 1

a. Thế nào là sản xuất của cải vật chất?

Sản xuất của cải vật chất là sự tác động của con người vào tự nhiên biến đổi các yếu tố tự nhiên biến đổi các yếu tố tự nhiên để tạo ra các sản phẩm phù hợp với nhu cầu của con người.

b. Vai trò của sản xuất của cải vật chất

Sản xuất của cải vật chất là cơ sở tồn tại của xã hộiSản xuất của cải vật chất quyết định mọi hoạt động của xã hội.

=> Sản xuất của cải vật chất là cơ sở cho sự tồn tại và phát triển của con người và xã hội loài người.

2. Các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất.

Xem thêm: Ngắm Trai 6 Múi #41 – Ngắm Trai Khoe Body 6 Múi #41

Có 3 yếu tố cơ bản:

Sức lao độngSức lao động là toàn bộ những năng lực thể chất và tinh thần được vận dụng trong quá trình sản xuất.Sức lao động gồm: thể lực và trí lực.Lao động là hoạt động có mucj đích có ý thức của con người làm biến đổi những yếu tố tự nhiên cho phù hợp với nhu cầu của con người.Đối tượng lao độngĐối tượng lao động là những yếu tố của giới tự nhiên mà lao động của con người tác động vào nhắm biến đổi nó cho phù hợp với mục đích của con người.Đối tượng lao động có hai loại: Đối tượng lao động có sẵn (gỗ, đất đai, khoáng sản…) và đối tượng lao động qua tác động của lao động (sợi để dệt vải, sắt thép, xi măng…)Cùng với sự phát triển của lao động sản xuất và khoa học kĩ thuật, đối tượng lao động ngày càng đa dạng, phong phú. Con người ngày càng tạo ra những nguyên vật liệu nhân tạo có tính năng theo ý muốn.Cần có ý thức sử dụng hợp lí và bảo vệ tài nguyên, môi trường sinh thái.Tư liệu lao động.Tư liệu lao động là một vật hay hệ thống những vật làm nhiệm vụ truyền dẫn sự tác động của con người lên đối tượng lao động, nhằm biến đổi đối tượng lao động thành sản phẩm thỏa mãn nhu cầu của con người.Phân loại tư liệu lao động:Công cụ lao độngKết cấu hạ tầngHệ thống bình chứa

3. Phát triển kinh tế và ý nghĩa của phát triển kinh tế đối với cá nhân, gia đình và xã hội.

a. Phát triển kinh tế

Là sự tăng trưởng kinh tế gắn liền với cơ cấu kinh tế hợp lí, tiến bộ và ông bằng xã hội.Phát triển kinh tế gồm 3 nội dung:Phát triển kinh tế biểu hiện trước hết ở sự tăng trưởng kinh tếTăng trưởng kinh tế là sự tăng lên về số lượng, chất lượng sản phẩm và các yếu tố của quá trình sản xuất ra nó trong một thời kì nhất định.Cơ sở của tăng trưởng kinh tế:Dựa trên cơ cấu kinh tế hợp lí, tiến bộ để đảm bảo tăng trưởng kinh tế bền vững.Phát triển kinh tế đi đôi với công bằng và tiến bộ xã hội, tạo điều kiện cho mọi người có quyền bình đẳng trong đóng góp và hưởng thụ kết quả của tăng trưởng kinh tế.Phù hợp với sự biến đổi nhu cầu phát triển toàn diện của con người và xã hội, bảo vệ môi trường sinh tháiGắn với chính sách dân số phù hợp.Xây dựng cơ cấu kinh tế hợp lí và tiến bộ.

b. Ý nghĩa của phát triển kinh tế đối với cá nhân, gia đình, xã hội.

Xem thêm: Xem Phim Tân Cỗ Máy Thời Gian Của Giới Trẻ Xem, Tân Cỗ Máy Thời Gian

Đối với cá nhân: Tạo điều kiện cho mỗi người nâng cao chất lượng cuộc sống và phát triển toàn diện cá nhân.Đối với gia đình: là tiền đề, cơ sở quan trọng để thực hiện tốt các chức năng của gia đình, xây dựng gia đình văn hóa.Đối với xã hội:Làm tăng thu nhập quốc dân và phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của cộng đồng được cải thiện. Tạo điều kiện giải quyết các vấn đề an sinh xã hội.Là tiền đề vật chất để củng cố an ninh quốc phòng, giữ vững chế độ chính trị, tăng cường hiệu lực quản lí của nhà nước, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.Là điều kiện kiên quyết để khắc phục sự tụt hậu xa hơn vè kinh tế so với các nước tiên tiến trên thế giới, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, mở rộng quan hệ quốc tế, định hướng xã hội chủ nghĩa.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: bài tập tổng hợp