Gdp/Người Là Gì ? Thu Nhập Bình Quân Đầu Người Là Gì

Thu nhập bình quân đầu người là một đại lượng tính bằng cách lấy thu nhập quốc dân trong một nước chia cho tổng dân số của nước đó, mức tính này không phân biệt đối tượng nào dù nam hay nữ, độ tuổi khác nhau hoặc trẻ em hay người lớn.

Ở bài viết này, mời quý vị tham khảo bài viết này cùng với Luật Hoàng Phi để hiểu rõ hơn về định nghĩa thu nhập bình quân đầu người, phân biệt GDP/người và thu nhập bình quân, cách tính và ví dụ của thu nhập bình quân đầu người.

Đang xem: Gdp/người là gì

Thu nhập bình quân đầu người là gì?

Thu nhập bình quân đầu người là một đại lượng tính bằng cách lấy thu nhập quốc dân trong một nước chia cho tổng dân số của nước đó, mức tính này không phân biệt đối tượng nào dù nam hay nữ, độ tuổi khác nhau hoặc trẻ em hay người lớn, dựa vào chỉ số này, chúng ta có thể hình dung được mức sống của người dân của quốc gia đó.

Phân biệt GDP/người và thu nhập bình quân

Ngoài quan tâm về định nghĩa thu nhập bình quân đầu người là gì? thì thực tế khi nhắc tới GDP/người và thu nhập bình quân nhiều khách hàng lầm tưởng đây là một, tuy nhiên đây là hai khái niệm khác nhau hoàn toàn. Để hiểu rõ hơn mời quý vị tham khảo nội dung trong phần dưới đây để rõ hơn:

– Thu nhập bình quân trên đầu người

+ Thu nhập bình quân trên đầu người là chỉ tiêu về kinh tế – xã hội để phản ánh về mức thu nhập, cơ cấu thu nhập từ các tầng lớp của dân cư. Đây cũng là chỉ tiêu để đánh giá về mức sống, tỷ lệ giàu nghèo từ đó làm cơ sở để đưa ra các chính sách với mục đích nâng cao mức sống của người dân.

Xem thêm: Đặc Điểm Cung Thần Nông Là Cung Gì, Thiên Yết (Chiêm Tinh)

Trong đó thu nhập bình quân trên đầu người sẽ được thu thập và khảo sát dựa vào mức sống của hộ gia đình theo Tổng cục Thống kê có kết quả điều tra 1 lần vào 2 năm

+ Đối với thu nhập hộ dân cư sẽ tính bằng công thức là toàn bộ tiền, giá trị hiện vật( đã trừ đi phần chi phí sản xuất) của hộ dân cư, các thành viên thu được thông thường trong một năm.

Xem thêm: Market Share Là Gì ? Những Điều Cơ Bản Cần Biết Cho Marketers Nhập Môn

– GDP/ người là một chỉ tiêu kinh tế tổng hợp rất quan trọng, nó phản ánh về một kết quả cuối cùng trong một hoạt động sản xuất của các đơn vị thường trú ở một thời gian nhất định

+ Ý nghĩa GDP: Đối với góc độ chi tiêu: đây là tổng cầu của một nền kinh tế, gồm phần tiêu dùng cuối cùng trong một hộ gia đình, chính phủ, …

Đối với góc độ thu nhập thì sẽ gồm thuế sản xuất, thu nhập từ người lao động, khấu hao tài sản cố định được dùng trong sản xuất, giá trị thặng dư được sản xuất trong kỳ

Đối với góc độ sản xuất thì GDP được tính theo giá trị sản xuất trừ chi phí trung gian

*

Cách tính và ví dụ thu nhập bình quân trên đầu người

– Cách tính thu nhập bình quân trên đầu người:

Thu nhập bình quân đầu người bằng số GDP chia cho số dân

– Ví dụ điển hình:

+ Câu hỏi : Tính mức thu nhập bình quân đầu người của nước A theo số liệu cho như sau:

Dân số nước A là: 43 600 000 người

GDP Là: 113 247 triệu USD

+ Kết quả: Dựa vào số liệu của câu hỏi thì mức thu nhập bình quân đầu người của nước A là:

= 113 247 000 000/ 43600 000 = 2597,4 USD/ người/năm

 Trên đây là toàn bộ nội dung liên quan đến thu nhập bình quân đầu người là gì?, phân biệt GDP/người và thu nhập bình quân, cách tính và ví dụ về thu nhập bình quân đầu người. Mọi vấn đề thắc mắc liên quan đến bài viết trên vui lòng liên hệ qua hotline: 1900 6557 để được giải đáp nhanh chóng nhất.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: thông tin cần biết