Vẽ Sơ Đồ Tư Duy Tế Bào Nhân Sơ Đồ Tư Duy Tế Bào Nhân Thực, Sơ Đờ Tư Duy Bài Tế Bào Nhân Sơ Sinh Học 10

… chứng tỏ tế bào thực vật, thực vật nấm có chung nguồn gốc tiến hoá, tiến hoá theo hướng khác B CẤU TRÚC TẾ BÀO NHÂN THỰC I NHÂN TẾ BÀO Thành phần Cấu tạo Màng nhân Cấu trúc màng kép Dịch nhân Nhân … tubulin Chức năng: tạo hình dạng nơi neo đậu bào quan, giá đỡ học cho tế bào, số loại tế bào khung xương tế bào có giúp tế bào di chuyển IX MÀNG SINH CHẤT Cấu tạo – Được cấu tạo từ thành phần … NGOÀI MÀNG SINH CHẤT Thành tế bào a) Cấu tạo:Thành tế bào thực vật cấu tạo từ sợi xenlulôzơ, thành tế bào nấm cấu tạo từ chất kitin b) Chức năng: Cố định hình dạng tế bào, bảo vệ tế bào qui định…

Đang xem: Sơ đồ tư duy tế bào nhân sơ

*

*

*

Xem thêm: 10 Bài Soạn Bài Lặng Lẽ Sa Pa Ngắn Đặc Sắc Nhất, Soạn Bài: Lặng Lẽ Sa Pa

… người khách lữ thứ Nhóm 3: Bài thơ tả cảnh hay tả tình? – Bài thơ tả cảnh, ngụ tình, gửi gắm tình cảm vào thiên nhiên CỦNG CỐ: ĐỒ DUY Đèo Ngang ngày Dặn Học thuộc thơ ghi nhớ nét nội … nhóm, thời gian thảo luận 5’ Trả lời vào phiếu học tập Nhóm 1: Tìm nét nghệ thuật có câu kết? Tác dụng chúng? Nhóm 2: Em hiểu cụm từ “ta với ta”? Nhóm 3: Bài thơ tả cảnh hay tả tình? Câu 1: Các nét … Tác dụng nét nghệ thuật ấy? – Động từ: “chen” – điệp từ – Điệp âm: tà, nhà, hoa, lá, đá – Từ láy ng hình: lom khom, lác đác – Đảo cấu trúc câu, đảo từ cụm danh từ: Lom khom núi, tiều vài Lác…

*

*

Xem thêm: Cách Chứng Minh Hai Mặt Phẳng Vuông Góc Trong Không Gian Cực Hay

tế bào thực Thành tế bào vi sánh vật khuẩn Vò trí Ngoài Dưới lớp vỏ nhầy Cấu trúc hoá học Chức Xenlulôzơ Peptiđôglican Bảo vệ tế bào, xác đònh hình dạng cấu trúc tế bào b)Chức năng: Bảo vệ tế … b)Chức năng: Bảo vệ tế bào, xác đònh hình dạng cấu trúc tế bào 2/.Chất ngoại bào Xem SGK cho biết: Chất ngoại bào có loại tế bào nào? Ởû tế bào ĐV người Thành phần chất ngoại bào? Các sợi glicoprôtêin … thực vật 1/.Thành tế bào: a) Cấu trúc Cầu sinh chất TB thực vật: xenlulôzơ Trên thành TB có : Cầu sinh chất => TB ghép nối liên lạc với dễ dàng Tế bào nấm : kitin Thành tế bào Màng sinh chất SO SÁNH…

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tư duy