Soạn Văn 8 Tập 1 Chi Tiết – Soạn Văn Lớp 8 Tập 1 Chi Tiết

Ngữ văn lớp 8 Tập 1 – Soạn và giải bài tập SGK ngữ văn lớp 8 tập 1, Để học giỏi hơn môn ngữ văn 8 tập 1, Học tốt hơn giới thiệu chuyên mục giải bài tập ngữ văn 8 tập 1 đầy đủ và chi tiết nhất được biên soạn bám sát theo sách giáo khoa bài tập ngữ văn của học sinh lớp 8 tập 1. Để thuận lợi nhất cho các bạn học sinh và phụ huynh tham khảo lời giải, ngoài việc sắp xếp thứ tự và giải theo câu ở từng trang trong SGK ở dưới đây.

*

Đang xem: Soạn văn 8 tập 1

Giải bài tập ngữ văn lớp 8 – Tập 1 – Soạn bài ngữ văn 8

Để theo dõi từng phần mời các bạn click vào từng đường link tương ứng để xem bài soạn và giải bài tập của từng mục học trong sách giáo khoa đã được chúng tôi biên soạn sau đây.

Soạn giải bài tập SGK ngữ văn lớp 8 – Tập 1

Bài 1 – SGK ngữ văn 8 – Tập 1

Bài 2 – SGK ngữ văn 8 – Tập 1

Bài 3 – SGK ngữ văn 8 – Tập 1

Bài 4 – SGK ngữ văn 8 – Tập 1

Bài 5 – SGK ngữ văn 8 – Tập 1

Bài 6 – SGK ngữ văn 8 – Tập 1

Bài 7 – SGK ngữ văn 8 – Tập 1

Bài 8 – SGK ngữ văn 8 – Tập 1

Bài 9 – SGK ngữ văn 8 – Tập 1

Bài 10 – SGK ngữ văn 8 – Tập 1

Bài 11 – SGK ngữ văn 8 – Tập 1

Bài 12 – SGK ngữ văn 8 – Tập 1

Bài 13 – SGK ngữ văn 9 – Tập 1

Bài 14 – SGK ngữ văn 10 – Tập 1

Bài 15 – SGK ngữ văn 8 – Tập 1

Bài 16 – SGK ngữ văn 8 – Tập 1

Bài 17 – SGK ngữ văn 8 – Tập 1

Hy vọng với phần soạn và giải bài tập môn ngữ văn lớp 8 – Tập 1 này sẽ giúp các bạn học tốt hơn và là tài liệu tham khảo, Nếu thấy hay hãy chia sẻ để ủng hộ Bài viết nhé.

(sonlavn.com)

Giải bài tập Content

Expand All
Bài 1 – SGK ngữ văn lớp 8 – Tập 1 3 Bài học SGK | 22 Giải câu SGK Sample Mục học SGK
Expand
Mục học SGK Content
0% Complete 0/3 Steps
Soạn bài – Tôi đi học
Giải câu 1 (Trang 9 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 9 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 9 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 4 (Trang 9 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 5 (Trang 9 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 1 luyện tập (Trang 9 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 2 luyện tập (Trang 9 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Soạn bài – Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ
Giải câu 1 (Trang 10 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 1 luyện tập (Trang 11 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 2 luyện tập (Trang 11 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 3 luyện tập (Trang 11 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 4 luyện tập (Trang 11 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 5 luyện tập (Trang 11 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Soạn bài – Tính thống nhất về chủ đề của văn bản
Giải câu 2 Chủ đề của văn bản (Trang 12 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 1 Chủ đề của văn bản (Trang 12 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 3 Chủ đề của văn bản (Trang 12 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 1 Tính thống nhất về chủ đề của văn bản (Trang 12 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 2 Tính thống nhất về chủ đề của văn bản (Trang 12 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 3 Tính thống nhất về chủ đề của văn bản (Trang 12 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 1 luyện tập (Trang 13 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 2 luyện tập (Trang 13 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 3 luyện tập (Trang 14 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Bài 2 – SGK ngữ văn lớp 8 – Tập 1 3 Bài học SGK | 25 Giải câu SGK Sample Mục học SGK
Expand
Mục học SGK Content
0% Complete 0/3 Steps
Soạn bài – Trong lòng mẹ (trích những ngày thơ ấu)
Giải câu 1 (Trang 20 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 20 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 20 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 4 (Trang 20 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 5 (Trang 20 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Soạn bài – Trường từ vựng
Giải câu 1 Thế Nào Là Trường Từ Vựng (Trang 21 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 1 luyện tập (Trang 23 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 2 luyện tập (Trang 23 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 3 luyện tập (Trang 23 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 4 luyện tập (Trang 23 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 5 luyện tập (Trang 23 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 6 luyện tập (Trang 23 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 7 luyện tập (Trang 24 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Soạn bài – Bố cục của văn bản
Giải câu 1 bố cục của văn bản (Trang 24 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 2 bố cục của văn bản (Trang 24 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 3 bố cục của văn bản (Trang 24 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 4 bố cục của văn bản (Trang 24 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 1 Bố Cục Của Văn Bản (Trang 25 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 2 Bố Cục Của Văn Bản (Trang 25 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 3 Bố Cục Của Văn Bản (Trang 25 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 4 Bố Cục Của Văn Bản (Trang 25 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 5 Bố Cục Của Văn Bản (Trang 25 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 1 luyện tập (Trang 26 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 2 luyện tập (Trang 27 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 3 luyện tập (Trang 27 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Bài 3 – SGK ngữ văn lớp 8 – Tập 1 3 Bài học SGK | 18 Giải câu SGK Sample Mục học SGK
Expand
Mục học SGK Content
0% Complete 0/3 Steps
Soạn bài – Tức nước vỡ bờ
Giải câu 1 (Trang 32 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 32 – 33 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 33 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 4 (Trang 33 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 5 (Trang 33 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 6 (Trang 33 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Soạn bài – Xây dựng đoạn văn trong văn bản
Giải câu 1 thế nào là đoạn văn (Trang 35 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 2 thế nào là đoạn văn (Trang 36 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 3 thế nào là đoạn văn (Trang 36 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 1 Từ ngữ chủ đề và câu chủ đề của đoạn văn (Trang 36 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 1 Cách trình bày nội dung đoạn văn (Trang 36 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 1 luyện tập (Trang 37 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 2 luyện tập (Trang 37 – 38 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 3 luyện tập (Trang 38 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 4 luyện tập (Trang 38 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Soạn bài – Viết bài tập làm văn số 1 – Văn tự sự (làm tại lớp)
Giải đề 1 (Trang 38 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải đề 2 (Trang 38 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải đề 3 (Trang 38 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Bài 4 – SGK ngữ văn lớp 8 – Tập 1 3 Bài học SGK | 20 Giải câu SGK Sample Mục học SGK
Expand
Mục học SGK Content
0% Complete 0/3 Steps
Soạn bài – Lão Hạc
Giải câu 1 (Trang 48 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 48 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 48 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 4 (Trang 48 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 5 (Trang 48 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 6 (Trang 48 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 7 (Trang 48 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Soạn bài – Từ tượng hình, từ tượng thanh
Giải câu 1 Đặc điểm công dụng (Trang 49 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 1 luyện tập (Trang 49 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 2 luyện tập (Trang 50 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 3 luyện tập (Trang 50 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 4 luyện tập (Trang 50 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 5 luyện tập (Trang 50 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Soạn bài – Liên kết các đoạn văn trong văn bản
Giải câu 1 (Trang 50 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 50 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 1 (Trang 51 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 1 (Trang 53 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 1 luyện tập (Trang 53 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 2 luyện tập (Trang 54 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 3 luyện tập (Trang 55 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Bài 5 – SGK ngữ văn lớp 8 – Tập 1 3 Bài học SGK | 15 Giải câu SGK Sample Mục học SGK
Expand
Mục học SGK Content
0% Complete 0/3 Steps
Soạn bài – Từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội
Giải câu hỏi – Từ ngữ địa phương (Trang 56 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu hỏi – Biệt ngữ xã hội (Trang 57 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 1 – Sử dụng từ ngữ địa phương, biệt ngữ xã hội (Trang 57 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 2 – Sử dụng từ ngữ địa phương, biệt ngữ xã hội (Trang 57 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 58 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 59 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 3 – Luyện tập (Trang 59 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 4 – Luyện tập (Trang 59 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Soạn bài – Tóm tắt văn bản tự sự
Giải câu 1 – Thế nào là tóm tắt văn bản tự sự? (Trang 60 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 2 – Thế nào là tóm tắt văn bản tự sự? (Trang 60 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 1 – Cách tóm tắt văn bản tự sự (Trang 60 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 2 – Cách tóm tắt văn bản tự sự (Trang 61 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Soạn bài – Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự
Giải câu 1 (Trang 61 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 62 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 62 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Bài 6 – SGK ngữ văn lớp 8 – Tập 1 3 Bài học SGK | 19 Giải câu SGK Sample Mục học SGK
Expand
Mục học SGK Content
0% Complete 0/3 Steps
Soạn bài – Cô bé bán diêm
Giải câu 1 (Trang 68 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 68 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 68 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 4 (Trang 68 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Soạn bài – Trợ từ, thán từ
Giải câu 1 – Trợ từ (Trang 69 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 2 – Trợ từ (Trang 69 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 1 – Thán từ (Trang 69 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 2 – Thán từ (Trang 69 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 70 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 70 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 3 – Luyện tập (Trang 71 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 4 – Luyện tập (Trang 72 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 5 – Luyện tập (Trang 72 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 6 – Luyện tập (Trang 72 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Soạn bài – Miêu tả và biểu cảm trong văn bản tự sự
Giải câu 1 (Trang 73 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 73 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 73 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 74 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 74 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Bài 7 – SGK ngữ văn lớp 8 – Tập 1 3 Bài học SGK | 15 Giải câu SGK Sample Mục học SGK
Expand
Mục học SGK Content
0% Complete 0/3 Steps
Soạn bài – Đánh nhau với cối xay gió (Trích Đôn ki-hô-tê)
Giải câu 1 (Trang 79 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 79 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 79 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 4 (Trang 79 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Soạn bài – Tình thái từ
Giải câu 1 – Chức năng của tình thái từ (Trang 80 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 2 – Chức năng của tình thái từ (Trang 80 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu hỏi – Sử dụng tình thái từ (Trang 81 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 81 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 82 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 3 – Luyện tập (Trang 83 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 4 – Luyện tập (Trang 83 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 5 – Luyện tập (Trang 83 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Soạn bài – Luyện tập viết đoạn văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm
Giải câu hỏi (Trang 83 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 84 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 84 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Bài 8 – SGK ngữ văn lớp 8 – Tập 1 3 Bài học SGK | 10 Giải câu SGK Sample Mục học SGK
Expand
Mục học SGK Content
0% Complete 0/3 Steps
Soạn bài – Chiếc lá cuối cùng
Giải câu 1 (Trang 90 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 90 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 90 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 4 (Trang 90 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Soạn bài – Chương trình địa phương (Phần tiếng việt)

Xem thêm: Công Thức Tính Thể Tích Lăng Trụ Đứng, Công Thức Tính Thể Tích Khối Chóp Lăng Trụ

Giải câu hỏi 1 (Trang 90 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu hỏi 2 (Trang 92 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu hỏi 3 (Trang 92 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Soạn bài – Lập dàn ý cho bài văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm
Giải câu 1 (Trang 92 – 94 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 95 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 95 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Bài 9 – SGK ngữ văn lớp 8 – Tập 1 3 Bài học SGK | 16 Giải câu SGK Sample Mục học SGK
Expand
Mục học SGK Content
0% Complete 0/3 Steps
Soạn bài – Hai cây phong (trích Người thầy đầu tiên)
Giải câu 1 (Trang 100 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 100 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 101 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 4 (Trang 101 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Soạn bài – Nói quá
Giải câu 1 – Nói quá và tác dụng của nói quá (Trang 101 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 2 – Nói quá và tác dụng của nói quá (Trang 101 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 102 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 102 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 3 – Luyện tập (Trang 102 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 4 – Luyện tập (Trang 103 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 5* – Luyện tập (Trang 103 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 6* – Luyện tập (Trang 103 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Soạn bài – Viết bài tập làm văn số 2 – Văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm (làm tại lớp)
Giải đề 1 – Viết bài tập làm văn số 2 (Trang 103 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải đề 2 – Viết bài tập làm văn số 2 (Trang 103 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải đề 3 – Viết bài tập làm văn số 2 (Trang 103 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải đề 4 – Viết bài tập làm văn số 2 (Trang 103 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Bài 10 – SGK ngữ văn lớp 8 – Tập 1 4 Bài học SGK | 15 Giải câu SGK Sample Mục học SGK
Expand
Mục học SGK Content
0% Complete 0/4 Steps
Soạn bài – Ôn tập truyện kí Việt Nam
Giải câu 1 – Ôn tập truyện kí Việt Nam (Trang 104 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 2 – Ôn tập truyện kí Việt Nam (Trang 104 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 3 – Ôn tập truyện kí Việt Nam (Trang 104 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Soạn bài – Thông tin về Ngày Trái Đất năm 2000
Giải câu 1 (Trang 107 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 107 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 107 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Soạn bài – Nói giảm nói tránh
Giải câu 1 – Nói giảm nói tránh và tác dụng (Trang 107 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 2 – Nói giảm nói tránh và tác dụng (Trang 108 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 3 – Nói giảm nói tránh và tác dụng (Trang 108 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 108 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 109 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 3 – Luyện tập (Trang 109 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 4 – Luyện tập (Trang 109 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Soạn bài – Luyện nói: Kể chuyện theo ngôi kể kết hợp với miêu tả và biểu cảm
Giải câu hỏi – Chuẩn bị ở nhà (Trang 109, 110 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu hỏi – Luyện nói trên lớp (Trang 110 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Bài 11 – SGK ngữ văn lớp 8 – Tập 1 2 Bài học SGK | 17 Giải câu SGK Sample Mục học SGK
Expand
Mục học SGK Content
0% Complete 0/2 Steps
Soạn bài – Câu ghép
Giải câu 1 – Đặc điểm của câu ghép (Trang 111 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 2 – Đặc điểm của câu ghép (Trang 111 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 3 – Đặc điểm của câu ghép (Trang 112 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 4 – Đặc điểm của câu ghép (Trang 112 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 1 – Cách nối các vế câu (Trang 112 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 2 – Cách nối các vế câu (Trang 112 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 3 – Cách nối các vế câu (Trang 112 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 113 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 113 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 3 – Luyện tập (Trang 113 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 4 – Luyện tập (Trang 114 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 5 – Luyện tập (Trang 114 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Soạn bài – Tìm hiểu chung về văn bản thuyết minh
Giải câu hỏi – Văn bản thuyết minh trong đời sống con người (Trang 114, 115, 116 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu hỏi – Đặc điểm chung của văn bản thuyết minh (Trang 116, 117 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 117, 118 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 118 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 3 – Luyện tập (Trang 118 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Bài 12 – SGK ngữ văn lớp 8 – Tập 1 3 Bài học SGK | 18 Giải câu SGK Sample Mục học SGK
Expand
Mục học SGK Content
0% Complete 0/3 Steps
Soạn bài – Ôn dịch, thuốc lá – Nguyễn Khắc Viện
Giải câu 1 (Trang 121 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 121 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 121 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 4 (Trang 122 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 122 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 122 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Soạn bài – Câu ghép (tiếp theo)
Giải câu 1 – Quan hệ ý nghĩa giữa các vế câu (Trang 123 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 2 – Quan hệ ý nghĩa giữa các vế câu (Trang 123 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 124 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 124, 125 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 3 – Luyện tập (Trang 125 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 4 – Luyện tập (Trang 125, 126 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Soạn bài – Phương pháp thuyết minh
Giải câu hỏi 1 (Trang 126 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu hỏi 2 (Trang 126, 127, 128 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 128 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 128 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 3 – Luyện tập (Trang 129 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 4 – Luyện tập (Trang 129 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Bài 13 – SGK ngữ văn lớp 8 – Tập 1 3 Bài học SGK | 19 Giải câu SGK Sample Mục học SGK
Expand
Mục học SGK Content
0% Complete 0/3 Steps
Soạn bài – Bài toán dân số
Giải câu 1 (Trang 131 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 131 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 131 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 4 (Trang 132 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 5 (Trang 132 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 1 – luyện tập (Trang 132 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 2 – luyện tập (Trang 132 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 3 – luyện tập (Trang 132 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Soạn bài – Dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm
Giải câu hỏi – Dấu ngoặc đơn (Trang 134 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu hỏi – Dấu hai chấm (Trang 135 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 1 – luyện tập (Trang 135 – 136 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 2 – luyện tập (Trang 136 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 3 – luyện tập (Trang 136 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 4 – luyện tập (Trang 137 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 5 – luyện tập (Trang 137 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 6 – luyện tập (Trang 137 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Soạn bài – Đề văn thuyết minh và cách làm bài văn thuyết minh
Giải câu 1 – Đề văn thuyết minh (Trang 137 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 2 – Cách làm bài văn thuyết minh (Trang 138 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 140 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Bài 14 – SGK ngữ văn lớp 8 – Tập 1 2 Bài học SGK | 6 Giải câu SGK Sample Mục học SGK
Expand
Mục học SGK Content
0% Complete 0/2 Steps
Soạn bài – Dấu ngoặc kép
Giải câu hỏi (Trang 141 – 142 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 142 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 143 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 3 – Luyện tập (Trang 143 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 4 – Luyện tập (Trang 144 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 5 – Luyện tập (Trang 144 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Soạn bài – Luyện nói: thuyết minh về một thứ đồ dùng
Bài 15 – SGK ngữ văn lớp 8 – Tập 1 4 Bài học SGK | 20 Giải câu SGK Sample Mục học SGK
Expand
Mục học SGK Content
0% Complete 0/4 Steps
Soạn bài – Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác
Giải câu 1 (Trang 147 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 147 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 147 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 4 (Trang 147 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu hỏi – Luyện tập (Trang 148 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Soạn bài – Đập đá ở Côn Lôn
Giải câu 1 (Trang 150 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 150 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 150 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 150 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 150 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Soạn bài – Ôn luyện về dấu câu
Giải câu hỏi – Tổng kết về dấu câu (Trang 150 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 1 – Các lỗi thường gặp về dấu câu (Trang 151 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 2 – Các lỗi thường gặp về dấu câu (Trang 151 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 3 – Các lỗi thường gặp về dấu câu (Trang 151 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 4 – Các lỗi thường gặp về dấu câu (Trang 151 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 152 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 152 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Soạn bài – Thuyết minh về một thể loại văn học
Giải câu 1 (Trang 153 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 153 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 154 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Bài 16 – SGK ngữ văn lớp 8 – Tập 1 2 Bài học SGK | 8 Giải câu SGK Sample Mục học SGK
Expand
Mục học SGK Content
0% Complete 0/2 Steps
Soạn bài – Muốn làm thằng Cuội – Tản Đà
Giải câu 1 (Trang 156 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 156 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 156 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 4 (Trang 156 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 1 – luyện tập (Trang 157 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 2 – luyện tập (Trang 157 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Soạn bài – Ôn tập và kiểm tra phần tiếng Việt
Giải câu hỏi – Từ Vựng (Trang 157 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu hỏi – Ngữ Pháp (Trang 158 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Bài 17 – SGK ngữ văn lớp 8 – Tập 1 2 Bài học SGK | 9 Giải câu SGK Sample Mục học SGK
Expand
Mục học SGK Content
0% Complete 0/2 Steps
Soạn bài – Hai chữ nước nhà
Giải câu 1 (Trang 162 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 162 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 162 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 4 (Trang 163 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu 5 (Trang 163 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu hỏi – Luyện tập (Trang 163 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Soạn bài – Hoạt động ngữ văn: Làm thơ bảy chữ
Giải câu hỏi – Chuẩn bị ở nhà (Trang 164, 165 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu hỏi – Nhận diện luật thơ (Trang 165, 166 SGK ngữ văn 8 tập 1)
Giải câu hỏi – Tập làm thơ (Trang 166 SGK ngữ văn 8 tập 1)

Xem thêm: Lục Vân Tiên Gặp Nạn (Nguyễn Đình Chiểu), Lục Vân Tiên Gặp Nạn

Tác giả
Quỳnh Anh Xem các bài viết

Học giỏi xinh đẹp! Thích chia sẻ kiến thức, Là người đưa bài rất tâm huyết rất mong được sự ủng hộ và chia sẻ của các bạn!

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: bài tập tổng hợp