Quy Định Chi Tiết Về Cách Viết Giấy Chuyển Hộ Khẩu Mới Nhất 2021

Giấy chuyển hộ khẩu mới nhất

Giấy chuyển hộ khẩu (Mẫu HK07) được dùng để cấp cho các trường hợp chuyển nơi thường trú. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 36/2014/TT-BCA. sonlavn.com xin hướng dẫn các bạn cách ghi giấy chuyển hộ khẩu, mời các bạn tham khảo.

Đang xem: Cách viết giấy chuyển hộ khẩu


Cách ghi tờ khai thân nhân mẫu 09A-HSBCách điền bản khai nhân khẩu Cách điền phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu

Mẫu giấy chuyển hộ khẩu

Cách ghi giấy chuyển hộ khẩu

1. Cách ghi thông tin cá nhân– Khi ghi thông tin về cá nhân phải căn cứ vào giấy khai sinh và các giấy tờ hộ tịch khác. Nếu không có các giấy tờ trên thì ghi theo sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân, hộ chiếu Việt Nam hoặc giấy tờ khác do cơ quan có thẩm quyền cấp.a) Mục “Họ và tên”: Ghi bằng chữ in hoa, đủ dấu;b) Mục “Ngày, tháng, năm sinh”: Xác định theo ngày, tháng, năm dương lịch và được ghi đầy đủ 02 chữ số cho ngày sinh, 02 chữ số cho các tháng sinh là tháng 01 và tháng 02, 04 chữ số cho năm sinh;c) Mục “CMND số” và mục “Hộ chiếu số”: Ghi đầy đủ số CMND và số hộ chiếu (nếu có cả hai giấy tờ này);d) Mục “Giới tính”: Nếu giới tính Nam thì ghi là Nam, nếu giới tính Nữ thì ghi là Nữ;đ) Mục “Nơi sinh”: Ghi nơi sinh theo giấy khai sinh;e) Mục “Quê quán”: Ghi quê quán theo giấy khai sinh. Trường hợp không có giấy khai sinh hoặc giấy khai sinh không có mục này thì ghi theo nguồn gốc, xuất xứ của ông, bà nội hoặc ông, bà ngoại. Nếu không xác định được ông, bà nội hoặc ông bà ngoại thì ghi theo nguồn gốc, xuất xứ của cha hoặc mẹ. Phải ghi cụ thể địa danh hành chính cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh. Trường hợp địa danh hành chính đã có thay đổi thì ghi theo địa danh hành chính hiện tại;
g) Mục “Quốc tịch”: Ghi quốc tịch Việt Nam, quốc tịch khác (nếu có);h) Mục “Dân tộc” và “Tôn giáo”: Ghi dân tộc, tôn giáo theo giấy khai sinh. Trường hợp không có giấy khai sinh thì ghi theo sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ khác do cơ quan có thẩm quyền cấp;i) Mục “Nghề nghiệp, nơi làm việc”: Ghi rõ hiện nay làm nghề gì và tên cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa chỉ nơi làm việc.2. Cách ghi thông tin về địa chỉ cư trú– Ghi cụ thể, đầy đủ số nhà, phố, đường phố; tổ, thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc; xã, phường, thị trấn; huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.- Trường hợp ở nước ngoài về đăng ký cư trú thì ghi rõ địa chỉ cư trú ở nước ngoài (ghi rõ tên nước phiên âm bằng tiếng Việt).

Xem thêm: Cách Vận Chuyển Cua Đồng Đi Xa Mà Không Bị Chết? Cách Bảo Quản Cua Đồng

3. Cách ghi thông tin về cơ quan có thẩm quyền đăng ký, quản lý cư trúDòng trên ghi cơ quan Công an cấp trên trực tiếp, dòng dưới ghi tên cơ quan Công an có thẩm quyền đăng ký, quản lý cư trú.4. Cách ghi nội dung chính– Số giấy chuyển hộ khẩu: Ghi theo số thứ tự cấp giấy chuyển hộ khẩu từng năm tại cơ quan Công an có thẩm quyền.- Mục “Lý do chuyển hộ khẩu”: Ghi rõ lý do chuyển hộ khẩu.- Mục “Họ và tên chủ hộ nơi đi” và “quan hệ với chủ hộ”: Ghi họ, tên, mối quan hệ trực tiếp với chủ hộ nơi người đăng ký thường trú chuyển đi (nơi đề nghị cấp giấy chuyển hộ khẩu).

Xem thêm: Cách Chuyển Sever Trong Rise Of Kingdom S, Giảm Sức Mạnh ( Pow) Di Cư Trong Rise Of Kingdoms

– Mục “Những người trong hộ cùng chuyển hộ khẩu”: Ghi theo sổ đăng ký thường trú, sổ hộ khẩu các thông tin của người trong hộ cùng chuyển hộ khẩu.- Trường hợp chuyển cả hộ thì cơ quan Công an nơi cấp giấy chuyển hộ khẩu phải ghi rõ chuyển đi cả hộ để thông báo cho cơ quan Công an nơi người đăng ký thường trú chuyển đến. Trước khi cấp sổ hộ khẩu mới, cơ quan Công an nơi người đăng ký thường trú chuyển đến thu lại sổ hộ khẩu cũ để lưu tại tàng thư hồ sơ hộ khẩu.

*

Thủ tục cấp giấy chuyển hộ khẩu Hướng dẫn cấp giấy chuyển hộ khẩu mới nhất Thủ tục đăng ký tạm trú 2021 Hướng dẫn đăng ký tạm trú Đơn xin xác nhận hộ khẩu Thủ tục xác nhận thường trú

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Chuyển file